Co jsou to tzv. hedge fondy?

Představy české veřejnosti o významu pojmu „hedge fondy“ jsou bohužel stále utvářeny zkreslenými informacemi některých médií. Za omezené povědomí o tomto typu investic může relativně nízký počet správců hedge fondů v České republice. Podívejme se blíže na toto zajímavé odvětví, které je neprávem opředeno mýty.

Hegde fondy jako prostředek financování podniku

Hedge fondy jsou, zjednodušeně řečeno, fondy soukromého typu řízené osobami, které se profesionálně věnují aktivnímu investování finančních prostředků svých a klientských. V českém prostředí jsou nejbližší k hedge fondům tzv. speciální fondy kvalifikovaných investorů, tento pojem je upraven v zákoně o kolektivním investování.

Odlišnost hedge fondů

Hedge fondy se od klasických podílových fondů liší zejména tím, že regulatorní orgány příliš nesvazují prostor pro jejich investice, což vede k vysoké flexibilitě investičních strategií. Tato pružnost je výrazně vyšší než u klasických podílových fondů, které mají striktně omezený rozsah použitelných investičních nástrojů. I díky tomu jsou hedge fondy, na rozdíl od klasických fondů určených pro drobné podílníky, zaměřeny především na movitou klientelu.

Právě movitý investor stojí většinou také za založením fondu a podílí se na formulaci investiční strategie. Relativně vysoký objem minimální investice do hedge fondu předpokládá účast „uvědomělých“ investorů, kteří jsou schopni posoudit kvalitu správce hedge fondů a zodpovědně zvážit riziko spojené s investováním do jeho produktů. Když už zmiňujeme riziko, je třeba si uvědomit, že jako samoregulační mechanismus hedge fondů působí skutečnost, že správci fondů do zvolených strategií obvykle investují značnou část vlastních prostředků.

Kdo může investovat do hedge fondů

Hedge fondy jsou v České republice relativně nový a perspektivní obor. Zájem o něj se prudce rozvíjí v situaci, kdy vyšší a střední vrstva obyvatelstva zvyšuje své bohatství a uvažuje o umístění získaných peněz efektivním způsobem.

Klientem hedge fondu se může stát fyzická osoba (kvalifikovaný investor) nebo právnická osoba (profesionální investor). Kvalifikovaným investorem se podle českého práva rozumí osoba, která má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry a podepíše v tomto smyslu prohlášení správci fondu. Předpokladem vstupu do fondu je poté složení minimální investice předepsané statutem fondu, její výše je stanovena podle země založení fondu, nejčastěji okolo 100 tisíc USD.

Kolik se musí do hegde fondů investovat

V zahraničí patří mezi další podmínky vstupu do hedge fondu minimální velikost bohatství nebo ročního příjmu klienta. Pro českou praxi lze uvést, že klientova investice do hedge fondu by neměla představovat rozhodující část klientova celkového majetku, za odpovídající podíl se obecně považuje 20% jeho celkového majetku včetně hodnoty nemovitosti. K přesnějšímu určení odpovídajícího podílu investice na celkovém majetku klienta slouží odhad rizikovosti strategie vybraného fondu a jeho předpokládaný investiční horizont.

Před vlastní investicí do hedge fondu by měl potenciální klient získat zejména informace o správci fondu, jeho investičních strategiích, způsobech diverzifikace rizika investic a nastavení parametrů vstupu a výstupu z fondu. Důležitou roli při úvahách o investici hraje kromě možného výnosu a rizika také klientův investiční horizont, který by například u investice do fondu s dlouhodobější strategií neměl příliš kolidovat s jinými očekávanými významnými životními rozhodnutími klienta.

Hedge fondy v ČR

Hedge fondy založené v ČR nebo v zahraničí a nabízené investorům v ČR nemohou být bohužel nabízeny veřejně, případně je jejich veřejná nabídka silně regulována. Toto omezení však nebrání kontaktu kvalifikovaných investorů se správcem fondu a jejich investici do fondu po seznámení se s parametry fondu a jeho investiční strategií.

V České republice je možné stát se klientem hedge fondů. V současné době například otevírá nový fond pro kvalifikovanou investorskou veřejnost česká společnost RSJ Invest. Možné je také navštívit některou z poboček českých bank.

 

Při návštěvě bank nebo při zvažování investic u zahraničních správců je však třeba počítat s tím, že komunikace mezi klientem a správcem bude mít nejčastěji několik prostředníků a klient bude muset vyjít pouze z písemných informací bez možnosti si například přímo pohovořit s portfolio manažerem fondu.

Zdroj: Lobby.cz

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
LubosH Článek naprosto perfektní! Doposud jsem se věnoval jenom akciím (pro začátečníky doporučuji http://www.investice.cz/akcie/t99/ ), ale nějaká diverzifikace portfolia nezní jako špatný nápad.
12.3.2016 15:57 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.