Leasing vs. úvěr

Nejlepší dluhy jsou žádné dluhy. Podnikatel se však často ani při nejlepší vůli úplně bez různých finančních produktů, jejichž prostřednictvím si půjčí peníze a vytvoří tak dluh, neobejde – úvěr na vybavení provozovny, na služební automobily, na stroje, které potřebuje k tomu, aby mohl zahájit nebo zlepšit výrobu. Je jen na něm, aby si spočítal, zda mu investice těchto půjčených peněz umožní nastartovat svoje podnikání, lépe obstát v konkurenci a vydělat víc peněz, zda se mu to vyplatí a nevrhne ho do dluhové pasti. Možností, jak získat peníze „zvenčí“, je více. Kromě úvěru je další nejčastěji využívanou možností leasing. Ten má oproti klasickému bankovnímu úvěru své výhody, i svá úskalí. Ale není leasing, jako leasing.

 

Leasingové financování

Leasing není úvěr

Půjčit si prostřednictvím úvěru a půjčit si na leasing jsou dvě v principu zásadně odlišné možnosti. Věc, která je pořízena na úvěr, se stává v okamžiku nákupu majetkem podnikatele. Ten je samozřejmě povinen splácet úvěr včetně úroků až do doby, kdy ho úplně splatí – přestože třeba v té době už dávno na úvěr koupený produkt neslouží svému účelu.

Leasingje proti tomu zcela odlišným produktem. V podstatě nejde o klasické půjčení peněz, jako v případě úvěru, ale fakticky o pronájem. Majitelem předmětu pořízeného na leasing tak po dobu trvání leasingové smlouvy není ten, kdo ho prostřednictvím leasingu „kupuje“, ale leasingová společnost. Teprve po skončení smlouvy se nájemce stává plnoprávným vlastníkem. A v případě operativního leasingu ani tehdy ne.

 

Není leasing jako leasing

V případě leasingu existují dvě podoby – finanční a operativní. Zatímco finanční leasing má svým principem o něco blíže úvěrovému financování, kdy si člověk půjčí peníze, aby díky nim mohl nabýt nějaký majetek, na který by z vlastních zdrojů v danou chvíli neměl, v případě operativního leasingu jde o čistý pronájem.

Finanční leasing

Princip pronájmu z hlediska vztahu uživatele k předmětu leasingu platí i u finančního leasingu. Majitelem po dobu trvání leasingu je leasingová společnost. Pokud člověk přestane splácet stanovené splátky – do nichž je zahrnuto i pojištění, servis apod. – o předmět leasingu přijde. To je také důvod, proč je snazší dosáhnout na leasing než na úvěr – leasingové společnosti si „neproklepávají“ žadatele o leasing tak důkladně, jako banky, protože se do úplného splacení drží předmět leasingu pevně v ruce.

Přes omezená vlastnická práva nese nájemce některá vlastnická rizika. Pokud bude předmět finančního leasingu zcizen či poškozen, důsledky se dotknou spíše nájemce než leasingové společnosti. V případě odcizení či totální škody (např. po nehodě automobilu pořízeného na leasing) jsou z pojištění uspokojeny v první řadě nároky leasingové společnosti. Po uplynutí doby leasingu a doplacení případného zůstatku se ale uživatel stává skutečným majitelem. Splátky leasingu lze uplatnit jako daňový náklad – doba leasingové smlouvy ale nesmí být kratší, než tři roky.

Operativní leasing

V případě operativního leasingu nebývá obvykle nabytí dané věci, kvůli níž je leasingová smlouva uzavřena, vůbec ve hře. Jde doslova a do písmene o její pronájem za stanovenou měsíční částku. Operativní leasing je většinou uzavírán na dobu, která je výrazně kratší než odpisová doba dané věci podle daňových předpisů, podle potřeby nájemce.

Veškerá vlastnická rizika nese v tomto případě leasingová společnost. Nese náklady na údržbu a opravy pronajaté věci, odpovídá za její provozuschopnost, v případě poruchy poskytne po dobu oprav náhradní věc podobných parametrů – bez jakéhokoli dalšího navyšování pravidelných plateb. Po skončení sjednané doby operativního leasingu si pronajímatel vezme věc zpět – pokud se s nájemcem nedohodne na jejím odkoupení.

Výhodou je finanční transparentnost operativního leasingu pro podnikatelovo cash-flow – hradí v jeho rámci pravidelné, pevně stanovené splátky, které nijak nezohledňují výkyvy v cenách za servis, pojištění a další nezbytnosti k provozu dané věci (např. v případě automobilu dálniční známky). Netrápí ho také případné neočekávané nutné opravy, nestojí mu výroba kvůli dočasně nefunkčnímu zařízení. Splátky operativního leasingu bývají vyšší než u finančního, protože jsou do nich započítány související služby a rizika leasingové společnosti.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.