Jak smazat trestné body zapsané v registru řidičů

Každý řidič jistě ví, že zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) zavedl v roce 2005 ohodnocování protiprávních jednání (přestupků a trestných činů) určitým počtem bodů jejich zapsáním do registru řidičů (tzv. trestných bodů). Lze tyto body umazat a jak na to?

Trestné body za přestupky

V čem spočívá toto opatření? Řidič se dopustil přestupku nebo trestného činu spáchaného porušením povinností stanovených předpisy o silničním provozu. Takováto jednání jsou ohodnocena určitým počtem bodů (od jednoho do sedmi). Proto pro potrestání řidiče přidělí správní úřad, v jehož obvodu má řidič trvalý pobyt, určitý počet bodů a toto rozhodnutí zapíše do registru řidičů. Jakmile tyto záznamy dosáhnou hodnoty 12 bodů, je řidič povinen odevzdat správnímu úřadu na dobu jednoho roku svůj řidičský průkaz a po tuto dobu nesmí řídit motorová vozidla. Po uplynutí této doby správní úřad řidiči vrátí řidičský průkaz, ale jen pokud se řidič zároveň podrobil úspěšnému přezkoušení z odborné způsobilosti.

Jak snížit počet trestných bodů?

Převážná většina řidičů postižených bodovým hodnocením má ve svém registru zapsáno méně než 12 bodů. Jakým způsobem se mohou tito řidiči zbavit bodových záznamů ?

Zákon o silničním provozu zná tzv. odečítání bodů. Nedopustí-li se řidič od posledního záznamu po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dalšího protiprávního jednání ohodnoceného body, odečte mu správní úřad z celkového počtu zapsaných bodů 4 body. Pokud se řidič chová ukázněně i po dobu dalších 12 měsíců, odečte mu správní úřad další 4 body. A dělá-li řidič dobrotu i po dalších 12 měsíců, odečte mu správní úřad zbývající body.

Druhý způsob odečtení určitého počtu bodů zapsaných v registru řidičů zavedl zákon o silničním provozu od 1. září 2008. Řidič, který má ve svém registru zapsáno nejvýše 10 bodů, přičemž zaznamenaná protiprávní jednání jsou ohodnocena nejvýše 5 body, může se dobrovolně zúčastnit zdokonalování své odborné způsobilosti ve středisku, ve kterém mu zajistí školení bezpečné jízdy.

Školení bezpečné jízdy se skládá z výuky a výcviku v celkové době trvání 7 hodin. Doba výuky trvá 3 hodiny, doba výcviku 3,5 hodin a závěrečné hodnocení 30 minut. Výuka se zabývá otázkami bezpečné a defenzivní jízdy, otázkami nejčastějších dopravních nehod a jejich předcházení, důsledky protiprávního jednání řidič a prevence a řešení mimořádných událostí v silničním provozu. Obsahem výcviku jsou otázky bezpečného ovládání vozidla za nejrůznějších provozních podmínek. S podrobným výčtem úkolů tvořících výuku a výcvik se zájemci mohou seznámit v § 20 a 21 vyhlášky č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (v běžné mluvě nazývaný jako „autoškolský zákon“).

Po skončení výuky a výcviku vydá provozovatel střediska bezpečné jízdy řidiči potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy. Řidič poté písemně požádá správní úřad, který vede jeho řidičský registr o odečtení 3 bodů. Je třeba upozornit, že správní úřad může tento odečet provést za kalendářní rok pouze jednou.

 

Zdroj: Autoklub ČR

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.