Povinné ručení – změna pojišťovny a výpověď pojistné smlouvy

Uzavření povinného ručení je obvykle velmi jednoduché, stačí si pouze vybrat pojišťovnu, která vyhovuje vašim požadavkům a pojištění sjednat. Výpověď pojistné smlouvy již tak jednoduchá není a je třeba postupovat podle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven. S námi vám půjde výpověď pojistné smlouvy povinného ručení snáze.

Výpověď povinného ručení, změna pojistné smlouvy povinného ručení

Lhůta pro výpověď povinného ručení

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, čili povinné ručení, zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné.

Výpověď povinného ručení musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období (pojistným obdobím je doba jednoho roku). Není tedy možné vypovědět povinné ručení kdykoli, ale jen ke konci pojistného období.

Zvláštní druhy výpovědi povinného ručení

Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí. V tomto případě lze povinné ručení vypovědět písemně do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Dále je možné vypovědět povinné ručení do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Pojistitel nebo pojistník mohou také povinné ručení vypovědět do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta jednoho měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Pojistník může dále povinné ručení vypovědět do jednoho měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene (na jiného pojistitele) nebo jeho části nebo do jednoho měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

 

Povinné ručení zaniká také v případě neplacení pojistného. V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než jeden měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Další možností zániku povinného ručení je dohoda obou stran, tzn. mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Zánik povinného ručení při změně vlastníka vozidla

Nejčastějším důvodem k ukončení povinného ručení bývá změna vlastníka pojištěného vozidla. V tomto případě zaniká pojištění až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla musíte pojišťovně doložit buď kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele. 

Dočasné či trvalé vyřazení vozidla je důvod pro zánik povinného ručení

Také v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, tzn. že skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno, musíte tuto skutečnost doložit pojišťovně technickým průkazem se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z evidence.

Další možností zániku povinného ručení je dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. I v tomto případě musíte pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. 

Odcizení vozidla

Dalším nemilým důvodem k zániku povinného ručení je odcizení vozidla. Ke zrušení pojištění je nutné předložit pojišťovně protokol od policie.

Doklady při ukončení povinného ručení

Při každém zániku či zrušení povinného ručení jste povinni odevzdat pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu. Bez jejich vrácení vám pojišťovna nevydá Potvrzení o předchozím pojištění, které je nutné pro uplatnění bonusu při uzavírání nového pojištění.

Zdroj: PFP s.r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
xaVY Děkuji za shvělý návod, nedávno jsem totiž díky srovnání na https://www.top-pojisteni.cz/povinne-ruceni zjistil, že platím povinné ručení zbytečně drahé. Chystám se proto pojistku vypovědět a přejít ke konkurenci, díky vám teď vím jak na to.
19.12.2019 23:54 | Odpovědět
Martin Sekera Děkuji za zajimavý článek ani jsem nevěděl, že se dá povinné ručení vypovědět. Jedinou stránku co jsem našel pomocí vyhledávače bylo povinne ruceni.com, našel jsem pár článků ale tento mi pomohl nejvíce.

Martin
8.3.2018 11:09 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.