Franchisová smlouva – na co se zaměřit, než ji podepíšete

Franchisová smlouva je z právního hlediska velmi důležitá a je potřeba pohlídat si, zda právě ta vaše postihuje vše, co by měla legitimní franchisová smlouva obsahovat. Není dobré zapomenout ani na franchisový manuál, který poskytuje franchisantovi veškeré základní informace o franchisingovém konceptu, do kterého vstupuje.

Franchisová smlouva a manuál v praxi

Po určité době vašeho vzájemného jednání s franchisorem (poskytovatelem franchisové licence) dojde na podepsání franchisové smlouvy. Než smlouvu podepíšete – nespěchejte. Jde o klíčové rozhodnutí, které bude mít na vaše budoucí podnikání dlouhodobý dopad.

Ověřte si ještě jednou, zda máte o franchisovém systému všechny potřebné informace a zda vám byly vaše dotazy uspokojivě zodpovězeny. Pokud jde o podmínky smlouvy o franchisingu, mějte na paměti, že franchisor nebude ochoten podmínky této přístupové smlouvy příliš měnit.

Jednání při sepisování franchisové smlouvy

Vedle vypracování vlastního textu franchisové smlouvy jsou z právního hlediska relevantní i jednání vedoucí k jejímu uzavření. Ze strany poskytovatele franchisy dochází v tomto okamžiku k částečnému odtajnění jeho know-how. Z důvodu ochrany takto získaných důvěrných informací se doporučuje, aby se budoucí příjemce franchisy předem zavázal k mlčenlivosti, případně aby s ním byla uzavřena odpovídající smlouva o franchisové smlouvě budoucí.

 

Naopak z pohledu příjemce franchisy často právě tato jednání (a v jejich rámci poskytnuté informace) předurčují úspěch jeho podnikatelské aktivity. V tomto kontextu se v praxi evropských států vyvinula i nepsaná povinnost poskytovatele franchisy předem detailně informovat jejího budoucího příjemce.

Franchisant by měl především získat tři typy informací

  • údaje o franchisingovém podnikatelském konceptu a finanční situaci franchisora (hospodářský vývoj, pozice na trhu, zahraniční zkušenosti, celkový počet franchisantů, počet nových franchisantů za poslední rok),
  • podmínky franchisy, včetně detailních informací o provedení pilotního projektu (poplatky spojené s franchisou, plnění z centrály, marketingový koncept franchisora, prvotní náklady, průměrný roční obrat).
  • údaje o osobách oprávněných za franchisora rozhodovat.

Eticky se chovající franchisor by měl předložit písemný návrh smlouvy v českém jazyce a projít jej s vámi. K tomu by měl poskytnout písemné informace a podklady o franchise a text Kodexu etického franchisingu obsahující část speciálně věnovanou franchisové smlouvě a jejím náležitostem. Etický franchisor by vám měl dát na prostudování a promyšlení dostatek času – nejméně dva tři týdny.

Nikdy nepodepisujte smlouvu o franchisingu pod časovým tlakem. Užitečné je konzultovat návrh smlouvy s odbornými poradci nebo s advokátem, protože ne každá smlouva označená jako „franchisingová“ sjednává franchising se vším všudy. Některé franchisové systémy mají smlouvy velmi nevýhodné, jednostranné a nesrozumitelné.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.