Franchisová smlouva – na co se zaměřit, než ji podepíšete

Franchisová smlouva je z právního hlediska velmi důležitá a je potřeba pohlídat si, zda právě ta vaše postihuje vše, co by měla legitimní franchisová smlouva obsahovat. Není dobré zapomenout ani na franchisový manuál, který poskytuje franchisantovi veškeré základní informace o franchisingovém konceptu, do kterého vstupuje.

Obsah franchisové smlouvy

Každá franchisová smlouva vy měla zahrnovat úpravu následujících bodů

 • stanovení typu spolupráce smluvních partnerů,
 • předmět smlouvy, včetně práv na označení, vzhled obchodů a provozoven a dalších identifikačních znaků franchisora,
 • rozsah smlouvy a specifikace prodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb a/nebo technologií,
 • postavení a práva franchisora,
 • postavení a práva franchisanta,
 • oprávnění a povinnost franchisora rozvíjet a dále zdokonalovat franchisový systém,
 • povinnosti franchisora,
 • povinnosti franchisanta,
 • vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a ke třetím osobám,
 • dodací a platební podmínky a vedení účetnictví,
 • školení franchisanta a jeho zaměstnanců,
 • franchisové poplatky,
 • předkupní právo franchisora a podmínky prodeje či postoupení franchisového podniku,
 • právní nástupnictví,
 • délka trvání franchisingové smlouvy a možnosti dalšího prodloužení,
 • podmínky ukončení smlouvy a důvody pro odstoupení od smlouvy,
 • následky ukončení smlouvy a vzájemné vypořádání.

Smlouva o franchisingu mívá také celou řadu dodatků a příloh, které smlouvu doplňují a aktualizují. Při podepsání franchisingové smlouvy je běžné uzavírat doprovodné smlouvy jako třeba nájemní smlouvy v případě, že franchisor nabídne prostory pro franchisanta. Někdy bývá samostatnou smlouvou také smlouva o projektu, na základě které vám franchisor upraví vaše prostory podle svého konceptu a vybaví je potřebným zařízením.

 

Franchisový manuál

Jako hlavní zdroj informací pro příjemce franchisy slouží ve většině případů tzv. manuál, dokument obsahující veškeré, pro podnikání na základě franchisy, relevantní údaje, postupy a instrukce. Manuál bývá nejčastěji přílohou franchisové smlouvy. Protože obsahuje informace, které patří k know-how franchisora, doporučuje se, aby byly podmínky jeho užívání ve smlouvě jednoznačně vymezeny.

Smlouva se zahraničním franchisorem

U franchisových smluv se zahraničním franchisorem je důležité ve smlouvě dohodnout právní řád, kterým se bude podnikatelský vztah řídit. Také je více než vhodné domluvit se a sepsat do smlouvy příslušnost řádného či rozhodčího soudu.

Zdroj: Český institut pro franchising a Česká asociace franchisingu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.