Franchisové poplatky – za co ve franchisingu zaplatíte a co za to dostanete

Financování vašeho franchisového podnikání je základem vašeho úspěchu. Proto byste franchisovým poplatkům, které vám umožní využít franchisingové licence, měli při svých rozhovorech s franchisorem věnovat velkou pozornost. My vám napovíme, na co klást největší důraz.

Náklady na franchising – financování a franchisové poplatky

Franchisové systémy vznikají nejčastěji proto, aby sami franchisoři nemuseli do budování sítě obchodních jednotek investovat svůj vlastní kapitál, ale využili k tomu zdroje někoho jiného – svých franchisingových partnerů.

Franchisor od vás proto očekává, že budete mít pro výstavbu a vybavení vaší obchodní jednotky dostatek svých finančních prostředků.

Podmínky franchisora většinou ale umožňují, abyste z části využili i cizích zdrojů, např. úvěrů. Vyspělejší franchisoři vám nabídnou několik možností, jak je získat, především od bank nebo leasingových společností.

Ještě před podpisem franchisové smlouvy od vás bude franchisor chtít, abyste náležitě doložili, že budete schopni všechny finanční zdroje zajistit v potřebné výši např. závaznou nabídkou banky na úvěr či leasing.

Franchisové poplatky

Hlavním zdrojem výnosů franchisora a odměnou za jeho námahu při vyvinutí úspěšného franchisového systému a trvalé poskytování franchisových služeb jsou nejrůznější franchisové poplatky (vstupní, průběžné, účelové aj.).

Vstupní poplatek bývá nejčastěji úhradou za poskytnutí vstupních služeb franchisora (analýzy místa, projektování obchodní jednotky, ekonomické plánování). Výše vstupního poplatku není chápána pouze jako úhrada za poskytnuté vstupní služby, ale i jako poplatek za umožnění zapojit se do systému, poskytnutí know-how a práv na použití značky, a s nimi spojené tržní síly franchisové koncepce. Neexistují však pevně stanovená pravidla – některé systémy, především ty, které se v současnosti teprve zavádějí, jej nevyžadují vůbec, mnohé vyspělé a osvědčené zahraniční franchisové systémy si řeknou o částku až v řádech statisíců korun.

 

Průběžné poplatky se svou výší i způsobem úhrady u mnoha systémů dosti liší. Nejčastěji se platí měsíčně určitá pevná částka plus podíl z obratu nebo se průběžně poplatky kalkulují jako přirážka na dodávky zboží od franchisora. Těmito poplatky se franchisorovi hradí poskytování jeho průběžných podpůrných a poradenských služeb.

Někdy je také franchisorem požadováno zaplacení určité kauce nebo kreditu na nákup zboží. Nezapomeňte, že se budete muset zavázat uhradit i nejrůznější správní poplatky, pojištění, garance, případně i pokuty. Informujte se proto podrobně u franchisora na potřebnou výši a účel všech plateb, podmínky a způsob jejich uhrazení či případného vrácení. Tyto platební podmínky by měly být vždy uvedeny ve franchisové smlouvě.

Na co se ptát franchisora ohledně financí

V úvodní fázi vyjednávání nebo ve svých reklamních materiálech vy vám měl franchisor sdělit přímo či nepřímo, ale co nejobjektivněji, jaké výsledné výnosy můžete v příštích 3 až 5 letech očekávat.

V pokročilejší fázi vašeho vyjednávání by vám měl vyspělejší franchisový systém předložit modelový finanční plán nejméně na 3 příští roky. Z něj si uděláte představu o průběhu financování vašeho podniku v nejbližších několika letech a o vašich očekávaných příjmech. Tyto údaje a jejich správnost si můžete nechat ověřit poradcem nebo navštívit některé další franchisanty.

V oblasti financování vašeho franchisového podnikání byste měli znát odpovědi na tyto otázky

 • Jak vysoké počáteční investice budu muset uhradit?
 • Mám pro zahájení podnikání dost vlastního kapitálu nebo potřebuji cizí kapitál? Jak velký a jak bude časově rozloženo jeho čerpání?
 • Nabízí mi franchisor při zajištění financování nějakou pomoc? Jakou?
 • S jakým ziskem mohu při svém franchisovém podnikání počítat?
 • Jaká bude návratnost mé investice?
 • Jaké poplatky (vstupní, průběžné, účelové, atd.) musím platit a kdy?
 • Jsou franchisové poplatky přibližně srovnatelné s ostatními koncepty?
 • Co vše je obsaženo ve vstupním poplatku?
 • Jaké služby mi franchisor poskytne oproti průběžnému poplatku?
 • Existují ještě nějaké další skryté poplatky (např. cestovní, poradenské)?
 • Musím zaplatit nějakou kauci nebo zálohu? Co a za jakých podmínek mi z ní franchisor vrátí, když spolupráci ukončíme?
 • Budu moci při nákupu produktů od franchisora využívat odloženou splatnost, dodavatelský úvěr nebo jiné kondice?
 • Jaký se odhaduje minimální zisk na 3 roky dopředu?
 • Jak bude vypadat můj finanční plán na příští 3 roky? Jaké bude moje roční daňové a úvěrové zatížení?
 • Jaké pojištění mohu nebo musím využít?
 • Jak posuzují ostatní franchisanti finanční „chování“ franchisora?

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.