Franchisové poplatky – za co ve franchisingu zaplatíte a co za to dostanete

Financování vašeho franchisového podnikání je základem vašeho úspěchu. Proto byste franchisovým poplatkům, které vám umožní využít franchisingové licence, měli při svých rozhovorech s franchisorem věnovat velkou pozornost. My vám napovíme, na co klást největší důraz.

Výdaje na franchising a daně

Základním předpokladem daňové znatelnosti nákladů na franchising je jejich vynaložení za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tento by měl být, s ohledem na účel poplatků hrazených franchisantem, obecně splněn.

Z hlediska uplatnění franchisových poplatků jako daňového nákladu v čase se účetní a daňový režim liší podle toho, zdali se jedná o jednorázové poplatky za plnění charakteru nehmotného majetku nebo o ostatní poplatky.

Jednorázové poplatky za nehmotný majetek

Jednorázové franchisové poplatky za plnění charakteru nehmotného majetku (ochranné známky, know-how, patenty, software aj.) se daňově uplatňují postupně formou daňových odpisů. Nehmotný majetek je pro daňové účely vymezen dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou přesahující 60 tis. Kč.

V praxi se jedná zejména o nákup franchisové licence. Dalším příkladem může být pořízení studií, projektů apod. Nehmotný majetek, k němuž je sjednáno právo užívání na dobu určitou, se daňově odpisuje po dobu užívání.

 

Jinak se nehmotný majetek daňově odpisuje rovnoměrně, na měsíční bázi, a to software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 36 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

Ostatní franchisové poplatky

Ostatní franchisových poplatky se uplatňují do daňových nákladů ve zdaňovacím období, s nímž časově a věcně souvisejí. V praxi se bude jednat zejména o pravidelné franchisingové poplatky odvozované od výše dosaženého obratu a dále poplatky za služby poskytované v rámci podpory franchisanta (např. poradenství při umístění provozovny, při zajištění financování, při výběru dodavatele technologií, při zavedení informačního systému, kontrole kvality, školení personálu apod.).

U poplatků za plnění, které se vztahuje k více zdaňovacím obdobím a nejedná se přitom o nehmotný majetek (např. náklady na dlouhodobou propagaci apod.), je možné jejich uplatnění do nákladů rozdělit na více zdaňovacích období. Tyto tzv. komplexní náklady příštích období by měly být rozpuštěny nejpozději do 4 let od jejich vzniku.

Zdroj: Česká asociace franchisingu a Český institut pro franchising

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.