Jaké jsou výhody a nevýhody franchisingu pro podnikatele

Franchising otvírá začínajícím podnikatelům nové šance pro podnikání v různých regionech i zemích Evropy či světa.Podle statistik a zkušeností zemí EU je franchising šestkrát bezpečnější než podnikání „na vlastní pěst“. Jaké jsou tedy přednosti a slabiny franchisingu?

Slabiny a riziková místa franchisingu

Z pohledu franchisora

Než začne franchisor provozovat franchising, musí do vybudování franchisového systému investovat nemalou částku a čas, aby založil funkční franchisovou centrálu a na nejméně jednom pilotním provozu prověřil životaschopnost svého záměru.

Franchisor nemůže řídit provozovnu, která patří franchisantovi, jako svou vlastní pobočku. Řízení franchisové sítě vyžaduje víc motivace a spolupráce než nařizování. V komunikaci franchisora s  jeho franchisanty je proto kladen velký nárok na citlivý přístup, empatii a toleranci.

 

Franchisanti si po určitém čase mohou myslet, že franchisora už tolik nepotřebují, že pro jejich úspěch v podnikání není spolupráce s franchisorem důležitá. Také si mohou myslet, že výše franchisového poplatku, který musí platit, neodpovídá přidané hodnotě od franchisora. Někteří franchisanti mají tendence se s nabytým know-how osamostatnit a franchisorovi dokonce konkurovat.

Franchisor svým franchisantům „pronajímá“ své dobré jméno a značku. To je založeno na vyšší kvalitě poskytovaných služebnebo zboží, a ta je obvykle spojena s vyššími náklady. Franchisor musí kontrolovat franchisanty, zda udržují kvalitu a dobré jméno celého řetězce.

Při budování a rozšiřování sítě je nutné nové franchisové partnery velmi náročně vybírat, protože jeden franchisant nedodržující očekávanou kvalitu, může poškodit dobré jméno celého řetězce.

Z pohledu franchisanta

Franchisant se musí podřizovat pokynům a kontrole jeho podnikatelských činností ze strany franchisora a přizpůsobit se zájmům i ostatním členům systému. Je nucen omezit řadu svých vedlejších obchodních aktivita prodávat pouze určený sortiment od určených dodavatelů a je tak je povinen vykonávat jen tu činnost, která je stanovena ve franchisingové smlouvě a také dodržovat všechna pravidla stanovená ve franchisingovém manuálu, což znamená, že je částečně omezen ve své podnikatelské samostatnosti.

Franchisant jej povinen odvádět franchisingové poplatky a dělit se s franchirorem o zisk, přičemž kapitálová návratnost investice se spíše pomalejší. Franchisant je na franchisorovi závislý, je závislý na jeho úspěchu a jeho případný odchod z řetězce je obtížný. Franchisor má  předkupní právo na prodejnu zařazenou do franchisingové sítě.

Franchisant sdílí jednotný image a pověst firmy franchisora. To znamená, že špatná pověst jednoho z partnerů může neblaze ovlivnit celkovou image franchisového systému a dopadnout tak na jednotlivé franchisanty.

Závěrem o výhodách a neváhodách franchisingu pro začínající podnikatele

Každý franchisový systém se řídí vlastními pravidly a poskytuje pro franchisanty vlastní služby/výhody a rovněž po svých franchisantech požaduje vlastní plnění povinností/nevýhod.

Zdroj: Česká asociace franchisingu

Diskuze k článku

Přidat komentář
DALIBOR888 Začínám se zajímat o podnikání, a tak jsem si o franchisingu dost přečetl už na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising Myslím, že jeho největší výhodou je to, že takový byznys může rozjet v podstatě každý s větším volným kapitálem. Já nějaké peníze navíc mám, zkušenosti však ne, franšíza je tak podle mě pro mě ta nejlepší možná volba.
18.11.2019 23:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.