Odborník radí na téma: Franchising v právu ČR

Martin Varga se věnuje advokacii se specializací na korporátní právo, procesní právo a franchising od roku 2008. V oblasti franchisingu se také aktivně věnuje publikační a přednáškové činnosti. S námi si zasvěceně povídal na téma franchising v právním systému České republiky.

Je z právního hlediska nějaký rozdíl, pokud vstupuji jako franchisant do českého či zahraničního franchisového systému?

Z pohledu  franchisanta není v podstatě rozdíl, zda vstupuje do českého nebo zahraničního franchisového systému. Na rozdíl od franchisora, který rozšiřuje svou franchisu do zahraničí, franchisant nepřichází do nové země a nemusí se tedy přizpůsobovat novému  právnímu prostředí. 

 

Z právního hlediska je pro potencionálního franchisanta důležitější právní režim smlouvy, rozhodné právo a místní příslušnost soudu, resp. arbitrážního soudu. Zahraniční franchisoři zpravidla vstupují na český trh prostřednictvím dceřiných společností, resp. takzvaného joint-venture se zvoleným lokálním podnikatelem, který do vzájemné kooperace přináší jednak znalost lokálních specifik trhu a jednak i část kapitálu, což pro něj značí převzetí části rizika. Tyto společnosti následně uzavírají franchisingovou smlouvu s konečným franchisantem. Závěrem lze z pohledu českého zájemce o poskytnutí zahraniční franchisy doporučit, aby franchisingová smlouva byla podřízena režimu českého práva. 

Jaké náležitosti by měla franchisingová smlouva obsahovat?

Je pravidlem, že se franchisingová smlouva uzavírá písemně, i když písemnou formu kogentně vyžadují jenom některá ustanovení obsažená ve franchisingové smlouvě (např. ujednání o převodu ochranných známek, popř. jiných práv průmyslového vlastnictví). Vedle standardních náležitostí, které obsahují i běžné smlouvy, jako je vymezení smluvních stran, předmětu smlouvy, vzájemných práv a povinností, sankcí, doby trvání smluvního vztahu (obvykle se franchisingová smlouva uzavírá na dobu 5 let), obsahují franchisingové smlouvy zpravidla i některá specifická ujednání, jako např. ustanovení o poplatcích (vstupní, průběžné, na marketing a reklamu), o dispozici s předměty průmyslového vlastnictví, teritorialitě či ochraně důvěrných informací. 

Na co si dát pozor, než podepíši franchisingovou smlouvu?

Z právního hlediska je pro platnost franchisingové smlouvy důležité naplnění obecného požadavku na obsah inominátních kontraktů, tedy že smluvní strany musí vymezit předmět svých závazků dostatečně určitým způsobem. V opačném případě by k platnému uzavření smlouvy nedošlo. Z pohledu franchisanta lze doporučit vyhledání právního poradce se specializací na franchisingové právo již ve stádiu jednání o uzavření smlouvy o budoucí franchisingové smlouvě. V případě, že franchisant jedná s franchisorem bez právního zástupce, lze doporučit, aby věnoval pozornost obsahu vzájemných práv a zejména závazků, které mu uzavřením franchisingové smlouvy vzniknou, sankčním mechanismům, způsobům ukončení franchisingové smlouvy, včetně možnosti postoupení práv a závazků na třetí osobu, ale i například závazkům franchisanta trvajícím po ukončení franchisingové smlouvy jako celku.

K čemu je dobrý franchisingový manuál a co tam franchisant najde?

Franchisingový manuál je standardním dokumentem zpracovávaným franchisorem pro franchisanta a jeho hlavním zdrojem informací. Ve franchisingovém manuálu poskytuje franchisor franchisantovi veškeré potřebné údaje, postupy a instrukce (své know-how) k tomu, aby mohl efektivně svou franchisu řídit. Míra obecnosti se u jednotlivých manuálů může lišit – zatímco některé obsahují jen obecné informace a doporučení, jiné mohou upravovat i poněkud podrobnější oblasti, např. detailní popis vzhledu a vybavení interiéru prodejny, úpravu společenského vystupování či oblečení zaměstnanců. Franchisor pak může kontrolovat dodržování pravidel franchisingového manuálu a za jeho nedodržování sjednat sankce. Franchisingový manuál obsahuje v podstatě návod k úspěšnému podnikání a mělo by proto být z pohledu franchisora důležité právně zajistit jeho maximální ochranu před zneužitím.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.