Odborník radí na téma: Podnikání ve formě franchisingu

Zamlouvá se vám koncept franchisingového podnikání, ale stále ještě nejste stoprocentně přesvědčeni o jeho výhodách pro podnikání? Jiří Lošťák, člen Správní rady České asociace franchisingu, se rozhovořil o situaci, která na trhu s franchisovými systémy panuje a osvětlil nám o problematice franchisingu všechno podstatné.

Franchising jako způsob podnikání

RNDr. Jiří Lošťák se věnuje franchisingu od roku 1998. V roce 2004 otevřel svou poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu (ČAF) a od roku 2006 je členem Správní rady ČAF. Od roku 2007 je ředitelem Akademie franchisingu při ČAF. Věnuje se prezentacím na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností. Jeho poradenská kancelář pracuje na významných franchisových projektech v ČR i SR. Podílí se na vstupu zahraničních franchisových systémů do ČR a také vyhledávání vhodných příjemců pro tuzemské i zahraniční koncepty.

Je na českém trhu pestrý výběr z franchisingových systémů?

Aktuálně je v ČR aktivních více než 130 franchisových konceptů. Dále evidujeme zájem dalších cca 50 franchisových konceptů, které chtějí začít podnikat v České republice a aktivně vyhledávají své příjemce (franchisanty, master-franchisanty). Určitě je z čeho vybírat – v Evropě je v současné době cca 8000 franchisových konceptů. V naší databázi jich vedeme řádově 5000, z nichž máme o 1200 franchisách podrobnější informace. Lze říci, že neexistuje obor, ve kterém by nebyla uplatněna myšlenka franchisingu. Každý si může najít svůj obor a pracovat v oblasti, která ho baví.

V jakých oborech se franchising nejčastěji využívá?

Nejrozšířenějším oborem, kde se uplatňuje franchising, je gastronomie (rychlé občerstvení, restaurace, kavárny apod.). Větší část franchisových systémů zahrnují služby (školy, servisy, péče o seniory, relaxační salony, kadeřnictví, herny, nemocnice, poradenství, zprostředkovatelské agentury, cestování, erotika, pojištění, půjčovny aj.). Menší část jsou franchisy z oblasti obchodu (oděvy, parfumérie, elektrospotřebiče, hobbymarkety, potraviny, módní doplňky, šperky, bytové doplňky, nábytek, sportovní potřeby, čerpací stanice atd.).

 

Je franchising vhodný i pro nezkušené podnikatele, kteří chtějí s podnikáním teprve začít?

Franchising je, dle mého názoru, pro nezkušeného podnikatele tou nejjistější formou, jak začít podnikat. Z provedených průzkumů vyplývá, že franchising je obecně 6x bezpečnější formou podnikání než podnikání na vlastní pěst. Pokud si začátečník vybere kvalitní franchisový koncept, najde v jeho manuálech veškeré informace pro úspěšné zahájení vlastního podnikání, včetně všech nezbytných informací o podnikatelských povinnostech vzhledem k státu, kontrolním institucím, legislativě atd.

Výhodou je také on-line propojení s poskytovatelem, který všechny své příjemce (franchisanty) neprodleně informuje o závažných změnách (předpisy, normy, změny v zákonech, apod.). Pokud podniká člověk samostatně, lehce se mu stane, že se nevědomě dopustí chyby, která může znamenat konec jeho podnikání. Jste-li součástí franchisové sítě, jste informováni a toto nebezpečí nehrozí. Navíc využíváte množství výhod, plynoucí s toho, že nepodnikáte sami (výhodnější ceny za zboží i služby, jednotný marketing, podíl na průzkumech trhu atd.) 

Představuje franchisa jednodušší start podnikání než podnikání s vlastním konceptem?

Franchisa obecně představuje jednodušší start podnikání. Zejména proto, že se jedná o již ověřený a mnohokrát vyzkoušený koncept. Franchisant dostává popsané know-how a přesný návod jak úspěšně podnikat. Ti, kdo si chtějí vyzkoušet vlastní podnikání, zcela samostatně, čeká možná rychlejší úspěch a zbohatnutí – u franchisingu je to pomalejší, ale s jistotou (s velkou pravděpodobností úspěchu). Franchising není vhodný pro příliš kreativní lidi  - je určen lidem, kteří chtějí podnikat, úspěšně řídit svoji provozovnu a těšit se z jistot a výsledků své práce, popřípadě práce svých blízkých (franchising je často určen pro rodinné podnikání, tzv. rodinnou firmu).

Existují i franchisingové systémy jejichž vstupní náklady nevyžadují vysoké půjčky?

Na trhu jsou franchisové koncepty, kde vám stačí jen několik desítek tisíc (prodej pečiva, opravny, služby apod.), ale také koncepty, kde vám 300 mil. Kč nebude jako počáteční investice stačit. Každý zájemce si musí pečlivě zvážit své možnosti (finanční i schopnostní). V případě, že si zájemce vybere např. koncept, který je tzv. certifikován bankou, nemusí již prokazovat při žádosti o úvěr kvalitu svého podnikatelského záměru, ale je rovnou bankou kladně hodnocen, neboť franchisor (poskytovatel franchisy) již bance tento koncept představil a zájemci o franchisingovou licenci (budoucímu franchisantovi) potvrdil, že bude podnikat podle jeho franchisového konceptu. Takový úvěr lze potom vyřídit velmi rychle. V ČR je zatím jediná banka, která má speciální program právě pro franchising. Je jí Komerční banka s programem KB Franchising program. Tohoto programu už využilo mnoho franchisantů.

KB Franchising Program

Komerční banka jako první banka na českém trhu uvedla speciální program určený pro financování podnikatelských potřeb v rámci franchisingu. Produkt s názvem KB Franchising Program je zajímavý nejen pro franchisanty – tedy příjemce franchisové licence, ale i pro franchisory, kteří franchisy poskytují.

Jedná se o dlouhodobou spolupráci mezi franchisorem, bankou a jednotlivými franchisanty. Financovaný franchisant je považován za součást ověřeného a úspěšně fungujícího podnikatelského konceptu, což se projeví při hodnocení jeho žádosti o financování. Klíčovou výhodou KB Franchising Programu je možnost financování klientů i neklientů Komerční banky včetně zcela nových, začínajících podnikatelů.

KB Franchising Program nabízí franchisantům výběr ze široké nabídky úvěrů i ostatních produktů financování. V rámci programu banka nabízí financování investic v podobě hmotného i nehmotného majetku včetně financování pořízení franchisy, dále financování oběžných prostředků, například zásoby nebo pohledávky z obchodního styku či provozní potřeby, jako jsou náklady na opravy a údržbu. Program umožňuje financování krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, a to v korunách i v cizích měnách s možností jednorázového nebo postupného čerpání a splácení, podle konkrétního typu poskytnutého produktu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.