Datové schránky – budoucnost elektronické komunikace s úřady?

Od 1. července 2009 rozšířil možnosti eGovernmentu v České republice nový nástroj – datové schránky. Ty řeší jedno z důležitých úskalí zaručeného elektronického podpisu – možnost prokázat, že jím podepsaný dokument skutečně byl odeslán na adresu příjemce.

Datové schránky

Posílání dokumentů, byť „certifikovaně“ elektronicky podepsaných, prostřednictvím běžné elektronické pošty lze těžko považovat za garantovaný způsob předání elektronických dat. To řeší datové schránky, které jsou státem garantovanou formou elektronické komunikace.

Úřady už jejich prostřednictvím musí komunikovat mezi sebou povinně, ze zákona. Stejně tak jsou instituce veřejné správy povinny komunikovat s podnikatelskými subjekty, které datovou schránku mají, jejím prostřednictvím – pokud to povaha dokumentu umožňuje.

Datová schránka vs. elektronický podpis

Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílajícího úřadu. Firmy (právnické osoby) a další podnikající subjekty (fyzické osoby) ale při komunikaci prostřednictvím datové schránky elektronický podpis nepotřebují - integritu dokumentu zajišťuje identifikátor datové schránky. Dá se říct, že kdo má datovou schránku, elektronický podpis nepotřebuje. Podpis obecně není u datových schránek potřeba.

Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Elektronický podpis je tak nutno použít tam, kde je zapotřebí, aby dokument podepsalo více osob. V zásadě se jedná o dva rovnocenné způsoby komunikace se státem – buďto prostřednictvím datové schránky bez nutnosti použít zaručený elektronický podpis, anebo „obyčejným“ e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

Zřídit či nezřídit?

Právnickým osobám byly datové schránky zřízeny povinně, ze zákona, ostatní, ať už podnikatelé či nepodnikající fyzické osoby, si je mohou nechat zřídit dobrovolně, pokud o to mají zájem. Zřízení datové schránky přináší zcela jistě řadu výhod v možnosti „elektronizace“ komunikace s úřady.

Statistiky mluví pro

Jak údaje o provozu datových schránek naznačují, firmy i úřady se je už „naučily“ používat - každý měsíc proteče informačním systémem datových schránek více než tři 3 miliony zpráv. Největší nárůsty jsou před blížícím se termínem odevzdání měsíčních přiznání k DPH a hlášení odvodů na sociální, zdravotní nebo nemocenské pojištění.

 

Stejně tak statistiky systému datových schránek zaznamenávají nárůsty v souvislosti s přiznáními pro čtvrtletní plátce DPH a také mezi květnem a červnem – v souvislosti s prodlouženým termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmu (termín pro subjekty, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, což většinou u právnických osob bývá pravidlem).

Fungování datové schránky

Zřízení datové schránky a její využívání je v základní variantě pro jejich uživatele zdarma – nebo aspoň zatím tomu tak stále je. Náklady na provoz datových schránek hradí stát. Minulý rok však přišlo ministerstvo vnitra s návrhem, aby v rámci úsporných opatření stát vybíral od uživatelů datových schránek příspěvek na jejich provoz. Mělo se tak dít zpoplatněním každé zprávy, která bude prostřednictvím systému odeslána – zpráva poslaná přes systém datových schránek měla stát až 16 Kč s DPH. Nápad zatím neprošel, otázkou je, zda do budoucna znovu „neožije“.

Už dnes je však možné připlatit si za „lepší“ služby. Například za uložení dokumentů na delší období – v datové schránce jsou standardně zprávy uloženy jen 90 dnů, pak jsou bez náhrady smazány. Aktivace této placené služby je možná pouze na Czech POINT. Služba je nabízena ve třech variantách dle kapacit trezorů. Nepřečtený dokument zůstává uložen až do okamžiku jeho přečtení – pak opět běží lhůta pro uložení 90 dnů.

Fikce doručení

Jakýkoli úřední dokument doručený do datové schránky se stává z pohledu zákona doručeným v okamžiku, kdy se do schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k tomu do deseti dnů nedojde, uplatňuje se, podobně jako u listovních zásilek, tzv. fikce doručení a dokument je považován za doručený, přestože nebyl vyzvednut. Doručení prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení listovní zásilky do vlastních rukou. Uživatel si může nastavit, zda mu upozornění o tom, že mu do schránky přibyla nová datová zpráva, dorazí na mobilní telefon (za poplatek) nebo do e-mailové schránky (zdarma). Dorazí však jen upozornění, že do schránky přišla nová zpráva, nikoli zpráva jako taková.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.