Tradiční reklamní strategie a internet

Víte, jak „aktualizovat“ vaše tradiční propagační materiály tak, aby korespondovaly s vašimi marketingovými aktivitami na internetu? Poradíme vám.

Jak spojit tradiční propagační materiály s internetem

Vliv internetu na tradiční propagaci

S pokrokem telekomunikačních technologií nutně dochází k předefinování tradičních reklamních a propagačních strategií a jejich nástrojů jako jsou například bannery, billboardy, vizitky, nebo reklamní předměty.

Jelikož internet umožňuje sdílet a vyměňovat údaje v rozsahu a formě, které zcela přesahují dosavadní tradiční možnosti, mohlo by se na první pohled zdát, že buď musí zákonitě dojít k zániku tradičních forem propagace, nebo k duálnímu marketingovému pojetí, které bude internet a tradiční formy pojednávat odděleně. Jak ale ukazuje současný vývoj, nové technologie tradiční propagační nástroje nevytlačují, a nedochází ani ke štěpení reklamních strategií. Cílem reklamních kampaní je naopak tradiční formy propagace se světem internetu co nejvíce propojit.

Tento článek představuje dva konkrétní způsoby, jak „aktualizovat“ tradiční propagační materiál tak, aby korespondoval s on-line marketingem.

Rozšíření seznamu elektronických kontaktních údajů

Odkaz na elektronická media se již tradičně objevuje na bannerech a vizitkách a to v podobě uvádění emailové adresy či webových stránek. Email ale už zdaleka není jediným způsobem, jak lidé v současnosti komunikují, a to jak ve svém soukromém, tak profesním životě. Hlavním komunikačním kanálem dneška jsou totiž jednoznačně sociální sítě. Na první pohled se proto může zdát, že pokud firma chce udržet krok se svými zákazníky a obchodními partnery, musí být vidět na všech nejrozsáhlejších sociálních sítích, a o tomto kroku dát navíc vědět i na vizitkách, billboardech a bannerech.

 

Sociální sítě a podnikání

Nejenže tento postup vypadá zcela logicky, či dokonce pokrokově, není navíc ani technicky náročný. Stačí kontaktní údaje, třeba právě na vizitce, rozšířit o pár dalších možností. Tento krok ale není tak neproblematický, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejde ani tak o to, že dlouhý seznam kontaktních údajů není v důsledku efektivním propagačním tahem, ale především o to, že ačkoli sociální sítě představují nebývalé možnosti pro komunikaci v rámci podnikání, na druhou stranu zásadně problematizují dosavadní tradiční dělení mezi soukromým a profesním životem.

Ačkoli je tedy například Facebook nejrozsáhlejší společenský webový systém, který umožňuje vytváření sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli a sdílení multimediálních dat, využívání osobního profilu pro propagační účely není příliš vhodné. Důvodem je právě již zmíněná nemožnost efektivně oddělit soukromé od pracovního, tedy oddělit opravdové přátele od „přátel“, kterými jsou klienti a obchodní partneři. Tento problém naopak nehrozí u Linkedin jelikož, na rozdíl od Facebooku, sociální síť Linkedin je přímo určená pro účely podnikání. To ale nezaručuje, že Linkedin je tou pravou sociální sítí pro všechny druhy podnikání a to z toho důvodu, že Linkedin je síť, kde se setkávají především profesionálové, a tak je vhodná pouze pro komunikaci s firmou či podnikatelem a ne pro navazování kontaktů s konečnými spotřebiteli.

Jako prozatím nejlepší řešení se zdá uvádět na tradičních propagačních materiálech kontakt na sociální síť Google+, který byl veřejnosti představen minulý rok. Oproti Facebooku má totiž Google+ tu výhodu, že umožňuje klienty a další profesní kontakty sloučit do tzv. kruhu (Circle), a tak je oddělit od kontaktů osobních. Sdílené příspěvky tak vidí pouze ti, kterým jsou určeny. Je ale nutné poznamenat,  že na internetu nikdy a nikde neexistuje stoprocentní soukromí. Cokoli je na internet umístěno, je právě díky samotné povaze internetu, tedy vzájemnému propojení sítí, vždy svým způsobem veřejné. V Google+ tak uživatel sice můžete vytvořit status, který bude určený pouze pro určitý Kruh lidí, kdokoli z nich ale může tento status sdílet dál s ostatními uživateli.

Papír a obrazovka: jak je propojit?

Nejenže výše zmíněný způsob, tedy rozšíření elektronických kontaktních údajů o účty na sociálních sítích, komplikuje otázku vymezení obchodní činnosti a jejího oddělení od soukromé sféry, navíc ale ani zásadním způsobem neřeší otázku propojení tradičních propagačních materiálů s on-line světem.  Uvedení údajů v klasické referenční podobě totiž neumožňuje rychle a snadno překročit bariéru mezi informací tak zvaně „na papíře“ a informací v elektronické podobě. Novým prostředkem, jehož úkolem je překročit tuto bariéru, jsou tak zvané QR kódy.

QR kódy

Jednoduše řečeno, QR kód je „chytřejší“ čárový kód, který známe především z obalů produktů v obchodech. Stejně jako čárový kód, i QR kód, který je zapsaný ve tvaru čtverce, umožňuje automatizovaný sběr dat. Navíc ale s tím rozdílem, že QR kód je schopen v největší velikosti uložit až 4300 znaků oproti maximální velikosti 12 cifer u čárového kódu. Do QR kódu se tak vejde poměrně velké množství informací (například celý tento článek), nejčastěji se ale ukládají kontaktní údaje, odkaz na webové stránky, atd. Tyto informace si příjemce sdělení může vyfotit, tedy přesněji řečeno načíst fotoaparátem umístěným v mobilním telefonu, který informace zpracuje pomocí čtečky QR kódů. Nejenže si tak příjemce může v podstatě okamžitě a bez pracného opisování uložit kontaktní údaje v elektronické podobě, s připojením na internet si ale navíc může hned prohlížet webové stránky firmy, či si rovnou na místě online objednat propagované služby či zboží.

QR kódy tak otvírají tradičním propagačním nástrojům dveře do on-line světa, čímž zásadně rozšiřují další možnosti v rámci marketingu a propagace za použití tradičních nástrojů jako jsou právě vizitky či bannery.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.