Důvody podnikání mimo Českou republiku

Řada podnikatelů, ať už již úspěšných, nebo teprve začínajících, podniká v offshore strukturách. Důvodů, které k tomu mají, je rozhodně dost.

Offshore podnikání představuje formu podnikání, při které podnikáte v jedné zemi, ale jste zapsáni jako podnikatel v zemi jiné. Země, které podnikatelům nabízejí nejrůznější výhody, pokud se v nich usídlí, se označují jako offshore centra či jako daňové ráje. Offshore centra jsou nejčastěji ostrovní státy při pobřeží USA či Velké Británie. Úprava offshore podnikání se v těchto jednotlivých státech liší, některé nabízejí větší volnost než ostatní, a v některých, jako je například Nauru či Vanuatu neexistuje skoro žádná státní regulace. Bohužel to znamená, že společnosti v nich sídlící nejsou považovány za příliš důvěryhodné.

1Důvěryhodnost

Čeští podnikatelé dnes zdaleka nepodnikají jen v rámci ČR, ale své zákazníky mají po celém světě. Zejména mladí podnikatelé dnes provozují činnost prostřednictvím internetu a v zahraničí distribuují různé zboží, zprostředkovávají internetové služby, prodávají webové aplikace, software, licence apod. Tam ale reálně nemohou podnikat např. prostřednictvím českého s.r.o., jelikož to je v zahraničí entita zcela neznámá a nepožívá důvěry tamní veřejnosti. Stejně tak může být v některých zemích rozšířena nedůvěra v právní úpravu v České republice, jako země bývalého východního bloku. Některé specializované internetové služby navíc pouze se společnostmi, které se řídí stejným právním řádem jako ony samé či nějakým jiným dobře známým. U některých velkých zahraničních korporací také spolupráci se společnostmi, jako je české s.r.o., velmi přísně regulují jejich oddělení řízení rizik, což často velice ztěžuje, či rovnou znemožní obchod samotný. Čeští podnikatelé proto využívají offshore podnikání a používají v zahraničí obvyklejší formy právnických osob.

2Skrytá strukrura

V důsledku nedávných novel právních předpisů došlo mj. ke zrušení anonymních akcií, a řada podnikatelů byla nucena proto přikročit k anonymizaci svých akcií prostřednictvím offshore společností. Nevede je k tomu snaha ukrýt nějak pochybně nabyté prostředky, ale naprosto legální a oprávněné důvody. Pokud podnikáte např. v oboru zdravotnictví, pohledávek nebo jen dobře vyděláváte, anonymita, kterou vám může offshore podnikání zaručit, je často jedinou zárukou soukromí a v krajních případech i osobní bezpečnosti. Je známa řada mediálně ostře sledovaných případů, kdy se úspěšný podnikatel stal terčem kriminálních živlů jen proto, že se o jeho úspěchu prostě ví. Došlo také k případům, kdy se zcela po právu vymáhaný dlužník mstí, popř. vyhrožuje věřiteli, který dluh oprávněně vymáhá. Některá zdravotnická zařízení zase potřebují svým klientům umožnit anonymní úhradu svých služeb, aniž by každý bankovní úředník viděl, že klient hradil specializovanou lékařskou péči, např. plastiku. Použití offshore podnikání se pro tyto případy přímo nabízí.

3Stabilnější právní prostředí

Dalším důvodem je také vstřícnost ze strany úřadů offshore center a v řadě zemí také poněkud stabilnější a srozumitelnější právní úprava. Daňové, poplatkové a administrativní zatížení podnikatelů v ČR je velmi vysoké, a snížení byrokratické zátěže prostřednictvím offshore podnikání je zejména pro menší podnikatele velmi výhodné.

4Menší daňové zatížení

Jedním z nejvíce frekventovaných důvodů pro použití off-shore společnosti je snaha o daňovou optimalizaci. Offshore centra většinou umožní velmi výhodné (či rovnou paušální či téměř nulové) zdanění oproti českému prostředí. Na využití legální struktury, která má reálné opodstatnění, není nic nezákonného a rozhodně nelze nikoho nutit, aby platil více daní, než je povinen ze zákona. Pro české finanční úřady již offshore společnosti nejsou velkým překvapením a umí si s papírováním rychle a bez problémů poradit. Pozornosti úřadů však neujde, když je firma na uváděné adrese nekontaktní, má v české bance založen bankovní účet, kde je občan ČR disponentem, nebo dokonce identifikovaným koncovým vlastníkem firmy, nemá webové stránky, telefonní čísla a zkrátka naplňuje všechny znaky prázdné schránky.

Použití zahraniční či off-shore firmy v současné době oceňují především začínající podnikatelé (tzv. start-upy) a menší a střední podniky s vysokým růstovým či rozvojovým potenciálem, které získávají prostředky na svůj start či rozvoj z řad soukromých investorů nebo z fondů rizikového kapitálu. Offshore společnosti totiž ještě stále umožňují mnohem kreativnější nastavení možností jejich řízení a správy, které jsou dané odlišnou právní úpravou než českou. V této souvislosti jak příjemce investice, tak i investor oceňují ustálené smluvní doložky, jako jsou tzv. „lock-upy“, které omezují možnosti zakladatelů prodat své podíly bez souhlasu společníků, nebo tzv. „anti-dilution“ – v podobě „full ratchet“ či „weighted average“, které upravují ředění akcií a podílů při zvýšení kapitálu vydáním nových akcií, nebo také „reverse vesting“, který upravuje situace, kdy může dojít porušením povinností společníka až ke ztrátě podílu. Ruku v ruce s těmito možnostmi však rostou také nároky na úpravu vnitřních poměrů společností, a tedy i rizika.

Je tedy nesporné, že podnikatelé mají řadu naprosto relevantních a zákonných důvodů podnikat offshore. Těm, kdo o offshore podnikání uvažují, je nutné doporučit pečlivý výběr offshore centra a využití odborných služeb při zakládání takové společnosti.

PR článek

yourfirm-banner

Diskuze k článku

Přidat komentář
Radek Horák Daňová optimalizace byl i můj důvod, proč jsem se rozhodl, že si založíme offshore společnost. Obrátil jsem se na https://www.ioffshore.cz/ , kteří mi se vším pomohli, takže jsem se nemusel tolik o nic starat a mohl si rozmýšlet podnikání.
7.4.2019 06:29 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.