Jak je to s přítomností advokáta u mediace

Zajímá vás, zda u mediace nebo u mediačního setkání nařízeného soudem může být přítomen advokát? A pro koho z účastníků mediace platí povinnost mlčenlivosti?

Advokát a soudně nařízené setkání

U soudně nařízeného setkání s mediátorem jde zpravidla z pohledu stran o něco, co vlastně patří do řízení před soudem. Když vezmeme v úvahu Listinu základních práv a svobod, má každý z nás právo na právní pomoc v řízení před soudy a jinými státními orgány nebo orgány veřejné správy.

Z toho vyplývá, že na soudně nařízené setkání může společně s klientem přijít i advokát. V průběhu celého řízení se může klient se svým advokátem navíc radit, a to i o samotě. Stále je však důležité brát v potaz, že celé řízení má v režii mediátor a všichni zúčastnění tak musí tuto jeho roli respektovat.

Advokát a dobrovolná mediace

Při dobrovolné mediaci platí, že přítomnost advokátů (stejně jako kohokoliv jiného) je předmětem jednání obou stran. Pokud tak například jedna ze stran na mediaci trvá pouze za předpokladu, že bude mít u sebe svého advokáta, je na straně druhé, zda je pro ni tato podmínka přijatelná.

Pokud tento fakt druhá strana akceptovat nechce, mediace se většinou neuskuteční. Nebo v opačném případě si advokáta přizve i druhá strana, aby byly „síly vyrovnané“.

Pro koho platí povinnost mlčenlivosti

Každý zapsaný mediátor má povinnost mlčenlivosti. Ta se přitom vztahuje na vše, co se dozvěděl při samotné mediaci nebo její přípravě. Jednotlivé strany ani jejich advokáti ovšem tuto povinnost nemají.

V praxi se ale často setkáme s tím, že se s advokáty domluví „dohodnutá mlčenlivost“. Advokáti ji stvrdí svým podpisem a zaváží se tak, že vše, co se na mediaci dozví, budou pokládat za důvěrné. A tudíž tyto informace ani nebudou moci použít u soudního jednání.

Chcete se ze světa mediace dozvědět více? Navštivte základní kurz mediace a naučte se ovládat všechny základní mediační techniky.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.