Jak na dlužníky diplomaticky a efektivně

V dnešní době často slýcháme o ulehčení situace dlužníkům, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti. Důkazem tohoto je i novela insolvenčního zákona, která umožňuje oddlužení po 5 letech, i kdyby nebylo dosaženo 30% hranice uspokojení věřitelů. Co mají ale dělat věřitelé v situacích, kdy se jim jejich zapůjčené peníze nevrací?

Jaké má věřitel možnosti?

Pro věřitele je zejména klíčové, aby zachovali chladnou hlavu. Pokud je situace taková, že dlužník nezaplatil to, co přislíbil, pak je nejlepší ji zpočátku řešit zasláním upomínky, stačí formou SMS či emailu. V případě, že ani na tuto výzvu nenastane z jeho strany žádná reakce, pak musí věřitel začít jednat. Jednou z možností, která by mohla přinést očekávaný výsledek, je schůzka s dlužníkem, na níž podepíše uznání dluhu a dohodu o splátkách. Toto je velmi dobré kompromisní řešení, pokud má věřitel ještě určitou trpělivost a zároveň ví, že situace dlužníka je v současné chvíli taková, že dluh není schopen uhradit najednou. Nejen, že má určitou naději, že nakonec své peníze získá zpátky, ale pokud by dlužník přesto nehradil, pak se mu díky uznání dluhu prodlužuje promlčecí doba na 10 let, jak stanoví § 639 občanského zákoníku. 

Nebojte se využít služeb advokátní kanceláře

Pokud ani přes tuto dohodu dlužník neplní, co má, pak jednou z nejefektivnějších možností vymáhání je obrátit se na advokátní kancelář. Pokud se věřitel rozhodne využít služeb advokátní kanceláře, nemusí jej to nutně stát spoustu peněz, jak se mnohdy traduje. Podmínky vymáhání lze sjednat různé, záleží vždy na konkrétní dohodě. Jednou z možností je, že advokát je vyplacen až na samém konci, kdy je pohledávka od dlužníka úspěšně vymožena. Některé advokátní kanceláře rovněž nabízejí zdarma posouzení dané pohledávky, tj. jsou schopny zhodnotit úspěšnost vymáhání pohledávky a samy potom navrhnou nejvhodnější postup řešení.

V čem spočívá vymáhání?

Samotné vymáhání následně většinou spočívá v tom, že je dlužníkovi nejprve zaslána advokátní výzva, která na dlužníky často působí dostatečně motivačně, aby dlužnou částku uhradili. Ve chvíli, kdy dlužník obdrží advokátní výzvu, si je vědom toho, že věřitel začal jeho dluh nějak řešit a nenechá to jen tak. Často se stává, že na základě advokátní výzvy již dojde k zaplacení celé pohledávky, zároveň je to i pro dlužníka nejlevnější varianta před podáním žaloby. Pokud však dlužník advokátní výzvu ignoruje a dluh nezaplatí, znamená to pro věřitele zastoupeného advokátní kanceláří zahájení vymáhání soudní cestou, tj. podáním žaloby. Nejsnazší, nejrychlejší a pro věřitele nejlevnější cestou je podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Jakmile soud elektronický platební rozkaz vydá, dlužník má možnost se proti němu bránit tzv. odporem. To ale vůbec neznamená, že je v tuto chvíli situace pro věřitele ztracená. V případě, že dostatečných podkladů a oprávněného nároku není důvod, aby mu soud jeho nárok nepřiznal.

Když to nejde po dobrém...

Jestliže ani na základě soudního rozhodnutí neplní dlužník dobrovolně, pak je možné podat k exekutorskému úřadu exekuční návrh, jehož povinnou součástí je právě pravomocný rozsudek. Exekutor má spoustu možností, jak zajistit dlužníkův majetek. Typicky se jedná o výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, který trvá tak dlouho, dokud není věřitel plně uspokojen, obestavení bankovních účtů, nemovitostí, movitého majetku a podobně. Výkonem exekuce se také staví veškeré promlčecí doby, věřitel se tak nemusí obávat, že by jeho pohledávka byla po zahájení exekuce promlčena. Platí zde však pravidlo, že pokud dlužník žádný majetek nemá, je reálná dobytnost pohledávky ohrožena. Takoví dlužníci pak často končí v insolvenčním řízení, které plní tzv. oddlužením. I tato situace je však řešitelná, pokud věřitel svoji pohledávku včas uplatní přihláškou.

Závěr

Výše uvedený postup vymáhání pohledávky věřitele realizovaný za pomoci advokátní kanceláře je spolehlivou možností, jak se dostat ke svým penězům za minimální náklady. Proto se zbavte předsudků, které se k advokátním kancelářím mnohdy vážou a využijte cenné rady a pomoc od odborníků. 

Autor Eva GergelovaEva Gergelová

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Brno, Marešova 304/12, PSČ 602 00
Praha 1, Revoluční 8, budova B1, 2. patro, PSČ 110 00
+420 530 331 766
+420 605 245 409
pohledavkyonline.cz

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.