Soudní jednání a mediace se od sebe liší. V čem přesně?

Průběh mediačního a soudního jednání se od sebe liší. Zatímco soudní proces je značně formální, u mediace převládá neformalita. V čem dalším spočívají hlavní rozdíly?

Soud vynese rozhodnutí, mediátor nikoliv

Účastníci jednání od soudu vždy odchází s nějakým výsledkem. Soudce zde totiž vynáší rozsudek a pokud se proti němu žádná ze stran neodvolá, bude vykonatelný a celá věc se považuje za vyřešenou.

Na rozdíl od toho mediátor žádný výsledek ve smyslu vyřešení celé věci negarantuje a ani garantovat nemůže. Aby se nějaký spor beze zbytků vyřešil, je důležité, aby se dohromady sešlo větší množství faktorů. Jednotlivé strany sporu především musí být ochotné celou věc vyřešit. Zároveň je důležité znát faktické možnosti stran konfliktu a řadu dalšího.

Důležitým hlediskem je také faktor času. Někteří lidé mají problémy řešit konflikt okamžitě, když je ještě ovládají emoce. A někteří mají naopak potíže řešit problémy s odstupem času, protože u nich mezitím zesílí pocity křivdy či nespravedlnosti.

Mediátor může hledat řešení, které klienty dosud nenapadlo

Soud je při rozhodování vždy vázán tím, co strany sporu navrhnou v žalobě. Na rozdíl od toho mediátor může s klienty hledat i takové řešení, které je dosud nenapadlo.

Soudce vždy rozhoduje o té věci, ve které je podaná žaloba. Nemá proto možnost rozhodovat v širším kontextu. Soudce nemůže jít do hloubky a zjišťovat, co strany sporu trápí a jak celou situaci vnímají. Při facilitativní mediaci to však mediátor dělat musí.

Průběh obou jednání se liší

Jednání u soudu je velmi formální proces. Vede jej soudce, který zároveň nařizuje jeho termín a konkrétní čas. V soudní síni platí striktní zasedací pořádek a všechno má svá pravidla. Pokud by účastníci tato pravidla porušovali, může jim soudce udělit pořádkovou pokutu.

Oproti tomu mediace je proces velmi neformální. Strany zde mohou mluvit o všem, co považují za důležité. A to i když to zpočátku vypadalo, že přišly kvůli něčemu úplně jinému.

Soudce se rozhoduje na základě důkazů, které mu strany sporu předloží. Na rozdíl od toho mediátor nepotřebuje žádné důkazy ani svědky a při jednání nehodnotí. Klientům naslouchá a dává jim prostor, aby zde mohli probrat vše potřebné.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.