Etiketa je základní kámen úspěšné komunikace

Ani v podnikání, stejně jako v běžném životě, se neobejdete bez kontaktu s druhými lidmi. Vědomě či nevědomě se řídíte pravidly, která vám vštípili rodiče, která jste odpozorovali od jiných nebo převzali jako základ určité společenské tradice. Nazývají se etiketa a jsou základem pro společenský styk.

 

Etiketa

Etiketa je soubor společenských pravidel, který vám umožňuje pohybovat se ve společnosti, aniž byste se dopouštěli společenských trapasů. Má i své praktické a symbolické důvody. Vyjadřuje úctu k vašemu okolí a chrání vás před společenským nedorozuměním.

Co tedy všechno etiketa obsahuje? Pravidla při pozdravu, při představování, učí nás jak stolovat, jak jednat na úřadech i v soukromí, jak vystupovat během společenských akcí. Dalo by se říci, že to, jak se chováte doma, ukazuje, jak se budete chovat i ve společnosti. Nemůžete doma jíst z kastrůlku a v restauraci stříbrným příborem. Jinak řečeno, etiketu musíte mít zažitou, tzv. pod kůží, abyste nepůsobili strojeně a nepřirozeně.

Společenská pravidla

Základní společenské pravidlo říká, že ve společnosti si nejsme rovni. Toto pravidlo využíváme při pozdravu, při seznamování, podávání ruky, při vstupu do místnosti, v podstatě ve všech společenských situacích. Co tedy znamená? Významnější je vždy žena, starší, nadřízený, popřípadě významná osobnost. Proto tedy významnou osobnost méně významná zdraví jako první, dává jí přednost, ponechává jí čestné místo, vstává v místnosti, poskytuje jí ochranu při chůzi, při nastupování do dopravního prostředku.

 

Ve společenském styku vždy platí, že významnější je žena. Jen v případě hodně staršího, úctyhodného muže můžete toto pravidlo porušit. V obchodním nebo pracovním stykumohou nastat jiné situace. Pokud je společnost tvořena pouze muži (nebo ženami), rozhoduje věk a funkce. Toto se však týká jen pracovních situací. Ve dveřích dává přednost muž všem ženám. Přednost nadřízeného se uplatňuje jen na pracovišti nebo při firemních jednáních. Například na ulici nebo při divadelním představení či v restauraci se přednost podle funkce neuplatňuje.

Důležité je, abyste v mnoha společenských situacích uplatňovali takt. Klient, host, návštěvník je vždy společensky významnější a podle toho se k němu chováme.

Pozdrav

Pozdrav je projevem úcty, přátelství, zahájením i zakončením jednání. Vždy byste měli zdravit hlasitě a svůj pozdrav doplnit úsměvem. Úsměv nestojí nic, ale pro druhé a nakonec i pro vás znamená mnoho. Umí totiž pozitivně naladit i vaši duši. Při pozdravu vás prozradí i tón, jakým ho pronášíte. Ostatní hned vědí, jakou máte právě náladu. Používáme při něm pravidlo společenské významnosti, to znamená, že muž zdraví ženu, mladší staršího, podřízený nadřízeného. V pracovním styku může nastat situace, že nadřízený je mladší, pak záleží na jeho taktu, zda bude vyžadovat respekt i od starších kolegů a žen.

Nic nezní člověku lépe než jeho jméno. Znáte-li ho, použijte ho při pozdravu.

Nezapomeňte pozdravit, vstupujete-li do uzavřené místnosti, např. do čekárny u lékaře, do kanceláře nebo do kupé ve vlaku. Při odchodu pozdravíte ty, se kterými jste měli kontakt. Jdete-li po ulici se svými známými a oni někoho pozdraví, připojte se k pozdravu i vy. Zvláštní případ nastane, potkáte-li někoho ve volné přírodě. I zde můžete pozdravit. Není to nutné, ale je to zdvořilé.

Představování

Existují dva způsoby, jak se seznámit s neznámými lidmi. Buď jste představeni jinou osobou, nebo se představujete sami. I zde platí pravidlo společenské významnosti. Ten, kdo je méně významný, je představován třetí osobou více významnému. Např. muž je představován ženě, mladší staršímu, podřízený nadřízenému. Nezapomeňte doplnit nějaké zajímavé informace, které mohou představovaným osobám usnadnit navázání konverzace. Uveďte třeba zájmy, obor, ve kterém představované osoby pracují, nebo funkci, kterou zastávají na pracovišti. Jste-li seznamováni s osobou společensky stejně významnou, použijte větu „Těší mě.“ nebo „Rád vás poznávám.“. Pokud jste představováni osobě významnější, řekněte jen „dobrý den“. Jste-li nuceni představit se sami, použijte větu: „Dovolte, abych se představil.“

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.