Etiketa je základní kámen úspěšné komunikace

Ani v podnikání, stejně jako v běžném životě, se neobejdete bez kontaktu s druhými lidmi. Vědomě či nevědomě se řídíte pravidly, která vám vštípili rodiče, která jste odpozorovali od jiných nebo převzali jako základ určité společenské tradice. Nazývají se etiketa a jsou základem pro společenský styk.

 

Akademický titul při představování nepoužívejte. Řekněte srozumitelně své jméno a příjmení. Váš titul se dovědí přítomní z vizitky, která by u představování neměla chybět. Pokud ale představujete třetí osobu, uveďte nejvyšší dosažený titul představovaného. Ženy by měly být představovány titulem v přechýleném tvaru, např. paní inženýrka, paní doktorka. Nikdy neříkejte, že jste „nějaký“ Pepa.

Nezapomeňte, že při představování vždy stojíte, muži by si měli navíc zapnout sako.

Pozdrav s podáním ruky

Dříve si lidé podávali ruce, aby ukázali, že v nich nedrží zbraň. Dnes jde spíše o projev přátelství, náklonnosti, který se liší podle zeměpisné šířky. Čím více na sever, tím méně tělesných kontaktů můžete ve společnosti očekávat. Pro podání ruky se rozhoduje společensky významnější osoba. Přitom existují tři znaky významnosti - žena, starší a nadřízený. Iniciativu při podání ruky vyvíjí tedy vždy člověk společensky starší, žena vůči muži a nadřízený vůči podřízenému, hostitel hostovi. Toto pravidlo bývá často porušováno. Dominantní jedinci si myslí, že jsou to oni, kdo mají nabízet ruku, a zcela přehlíží pravidla etikety.

 

Ruku podáváme s úsměvem a lehkou úklonou hlavy, díváme se přitom do očí. Ruce jsou nepatrně nad úrovní pasu. Stisk je pevný, ale ne drtivý, a netrvá déle než jednu vteřinu. Stejně dlouhý měl být také kontakt očí. Podáváme vždy pravou ruku, celou nejen konečky prstů. Rukou nikdy netřeseme. Nepřijetí podané ruky, přestože jste společensky významnější, je hrubá neslušnost. Pokud zdraví muž dámu, vždy musí povstat, dáma může zůstat v sedě, ale zdvořilejší je, když také povstane. Ruku také nepodáváme do kříže nebo přes stůl.

Složitější situace mohou nastat, spojíte-li seznámení s podáním ruky. Tady platí, že méně významná osobnost se přestaví a počká, až mu významnější nabídne ruku.

Čestné místo

K dalším pravidlům společenského styku patří pravidlo čestného místa. Využíváme ho při chůzi, při návštěvě kulturních akcí a také v restauraci. Obecně platí, že je po pravé straně. Jen pokud by byla významnější osoba na tomto místě v ohrožení, nabídnete jí místo na druhé straně. Například významnější osobu nikdy nenecháte sedět na konci řady při společenských událostech. V restauraci jí vždy nabídnete místo se stěnou za zády a výhledem do prostoru.

Tato základní pravidla vám zpříjemňují společenský styk. Víte, jak se máte v dané situaci chovat a také, co můžete očekávat od druhých. Přes všechny poučky dochází mnohdy k porušování etikety.

Prohřešky při společenském styku

K hrubým společenským prohřeškům patří

 • Vynechání pozdravu nebo nedbalé pozdravení.
 • Nepodání ruky.
 • Odmítnutí nabídnuté ruky.
 • Přehlížení a arogance.
 • Nedání přednosti významnějším osobám.
 • Pozdní příchod na schůzku.
 • Neplnění slibů.
 • Hulvátské chování, hlasitá řeč.
 • Pozdní příchod na společenské akce.
 • Vstup do řady v divadle nebo kině zády k sedícím.
 • Nedání přednosti při vstupu do budovy, nejprve se vychází, teprve pak vchází.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.