Jak rozvíjí člověka podnikatel roku 2017 Stanislav Martinec?

Stanislav Martinec

V KOMA MODULAR zaměřené na výrobu a vývoj obytných modulů se vedení firmy striktně vyhýbá pojímat své lidi jako lidské zdroje. Proto byste tam marně hledali HR oddělení. V KOMA Stanislava Martince totiž funguje útvar vzdělávání a rozvoje člověka. Jaké má cíle?

Systematicky své lidi vzdělává KOMA MODULAR od roku 2016. Pro všech 230 zaměstnanců Stanislav Martinec navrhl a postupně se spolupracovníky zavedl nový systém vzdělávání, který seznamuje účastníky se základním děním ve společnosti, firemními hodnotami a výhledem do budoucnosti. Všeobecnou KOMA školu (VKŠ), jak ji interně nazývají, navštíví každý zaměstnanec celkem čtyřikrát během jednoho měsíce. Vzdělávání absolvují vždy malé skupinky napříč firmou. U jednoho stolu se tak setkávají lidé z výroby se členy managementu a vedoucí. Absolventi VKŠ dnes tedy znají jak historii, tak poslání a strategii KOMA MODULAR. Mají i povědomí o procesu výroby od získání zakázky po expedici a přístupu firmy k zákazníkovi. „Dokážete si představit, jak byl třeba svářeč nadšený, že musí do školy,“ poznamenává Jitka Motýlová, která má v KOMA na starosti právě vzdělávání. „Od začátku jsem se snažila účastníky nějak překvapovat, třeba něco dobrého napéct, navodit tak dobrou atmosféru a pomáhat jim, aby se navzájem lépe poznali,“ dodává.

Všeobecné školení trvalo dva roky, než se ho mohli zúčastnit všichni zaměstnanci. Poslední interní firemní průzkumy vypovídají pozitivně o efektivitě kurzu. Většina zaměstnanců v nich deklarovala, že zná směřování a strategii firmy. I proto budou v KOMA otevírat druhý ročník Všeobecné KOMA školy pro zaměstnance, který se nyní zaměří na oblast kvality jak ve výrobním procesu, tak v komunikaci. „Jsem spokojen se směrem, který jsme zhruba před dvěma lety ve vzdělávání započali. Cítím, že úroveň lidí se zlepšuje. A to je nejdůležitější. Pokud v tomto trendu vydržíme, budeme si více rozumět a nové budoucí výzvy budeme zvládat lépe a lépe. V každodenním životě firmy pozoruji efekt tohoto vzdělání při řešení konkrétních situací,“ hodnotí Stanislav Martinec.

Našim vedoucím dopřáváme pestrost

Pro vedoucí pracovníky otevřel Stanislav Martinec Mistrovskou KOMA školu (MKŠ). Setkávají se jednou za měsíc a řeší specifické problémy v oboru. První měsíc věnují teorii a při dalším školení společně hovoří o způsobech, jakými dané téma uváděli do praxe. „Po čase jsme viděli, že musíme přizvat i odborné lektory, kteří nám pomáhají zajít u tématu více do hloubky,“ upřesňuje Motýlová, která přispěla k pestrosti školení i organizováním odborných exkurzí do jiných velkých provozů. Navštívili takto například podnik TESCOMA, Kovárnu VIVA a jiné. „Jsou sice mimo náš obor, ale mnohé řešíme společně. Např. logistiku, nábor, design, organizaci práce, jednání s lidmi,“ popisuje Motýlová. V současnosti se management KOMA MODULAR na těchto setkáních zaměřuje i na sdílení poznatků z konferencí a seminářů, kterých se vedoucí pracovníci zúčastnili, aby znásobili jeho užitek.

V KOMA MODULAR se setkáte ještě s třetí nabídkou vzdělávání a rozvoje, kterou jsou kurzy. Ty reagují na konkrétní poptávku zaměstnanců a provozní problematiku. Jedním z posledních kurzů se zaměřil na téma osobní produktivity, v níž se chtěla více jak desítka pracovníků zlepšit. Takové příležitostné školení rozložila KOMA do pěti setkání během třech měsíců, aby stíhali frekventanti v průběhu času aplikovat poznatky do praxe. „Permanentně také probíhají jazykové kurzy s možností účasti pro všechny zaměstnance. Nejsou určeny jen pro ty, kteří je potřebují ke své práci, ale cílem je rozvoj člověka,“ dodává Stanislav Martinec.

Šéf usiluje o vztahy na pracovištích jako první

Vzdělání pro zaměstnance a zvyšování loajality vůči podniku a produktivity jednotlivých pracovníků ale ještě nepředznamenává postoj vedení, který odmítá vnímat druhé jako lidské zdroje. Dotváří ho také trvalá snaha o budování vztahů se zaměstnanci. Projevuje se jak na jednotlivých pracovištích, tak i ve vztahu šéfa vůči všem. „Lidé především respektují osobnost pana Martince jako šéfa. Je to vidět, když před všechny pracovníky pravidelně předstupuje ve výrobě s informacemi o hospodaření podniku a budoucím vývoji.“, dosvědčuje Jitka Motýlová. Také pečlivě sledují, zda dochází k naplňování všech slibů ze strany vedení. Pro všechny pracovníky je přirozeně velmi demotivující, když se tak neděje a informace se mohou šířit dále do kolektivu. „Jednou jsme dokonce povýšili člověka, ale nenavýšili jsme mu podle toho mzdu. Několik dnů nám trvalo, než jsme si toho všimli a věc napravili. Takové drobnosti mohou zbytečně vytvářet nedorozumění.“

Ukazuje to na jednu ze slabin v KOMA MODULAR, kterou potvrdil také nedávný interní průzkum. Lidé ve firmě mají dojem, že mnoho důležitých informací z provozu se k vedení vůbec nedostane. Vinou toho ani nemusí docházet k nutným změnám. Jedna z příčin může spočívat i v silné osobnosti Stanislava Martince, který rozhoduje o mnoha dílčích problémech. Tím však může ubírat z kompetencí svých podřízených, kteří zdlouhavě vyčkávají na rozhodnutí „shora“ než aby samostatně udělali rozhodnutí. Stanislav Martinec však na tuto situaci nerezignuje: „Snažím se naslouchat svým spolupracovníkům. Hodně přemýšlím o jejich doporučeních a připomínkách. Otevřenost vždy oceňuji a vím, že to není pro ně vždy jednoduché být vůči šéfovi kritičtí. Vysvětlit některé způsoby řízení z dlouhodobých dopadů je velmi složité, a tak budu nadále vyhodnocovat jejich připomínky a dělat rozhodnutí tak, aby všichni spolupracovníci cítili ve firmě otevřenost, možnost se na rozhodování ve firmě podílet. Budu rád, když nezapadne ani jeden jejich nápad a dostanou vždy zpětnou vazbu.“

KOMA CITY – vize, která nabídne víc než výrobní cíle

Rozvoj člověka v KOMA tedy začíná vzděláním, pokračuje budováním dobrých vztahů a vrcholit by měl vytvořením kulturního prostředí přesahující výrobní cíle společnosti. Stanislav Martinec chce v okolí vizovické továrny postupně budovat veřejný prostor otevřený setkávání a běžnému životu. První z hmatatelných kroků ukazující tento záměr bylo letošní otevření budovy Expo ve Vizovicích, jež slouží vedle zázemí administrativy také jako místo vhodné pro umění, volný čas i zábavu. Vize a sny zakladatele KOMA family sahají až k založení Centra rozvoje modularity, zaměřené na rozvoj modularity, a její využití v dalších oblastech našeho života. Ta je však dnes zatím jen vizí. Jakou ostatně byly i dnešní produkty KOMA family před 25 lety. V roce 2019 se toto centrum začne budovat.

o autorovi
J.I.P. networking s.r.o., pořadatel konference MILCON

J.I.P networking s.r.o. je společnost, která vznikla za účelem vzdělávání podnikatelů ze středně velkých firem. Proto také 25. dubna 2019 v Praze na Smíchově pořádá byznys konferenci MILCON, na které promluví jedni z nejúspěšnějších podnikatelů v Česku: Zbyněk Frolík z LINETu, Jaroslava Valová ze SIKO a Stanislav Martinec z KOMA. MILCON nabízí jedinečný formát postavený na autentických rozhovorech s řečníky. Neznají totiž dopředu žádné otázky a nemohou ani ovlivnit, na co se je moderátor zeptá. Moderátor MILCONu Marek Chvátal navštívili jednotlivé společnosti řečníků a hovořil i s členy jejich top managementu a zaměstnanci. Každý řečník má navíc až dvě hodiny času na sdělení svého know how.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.