Jak zvládnout podnikání jako zkušený profesionál

Každý podnikatel, ať už zkušený nebo začínající by měl vědět, jak se chová profesionál, aby jeho práce byla dostatečně efektivní a výsledky profesionální. Podle čeho se posuzuje profesionální přístup a jak se k profesionalitě v podnikání dopracovat?

Profesionalita v podnikání

Co vlastně značí přívlastek „profesionální“?

V podnikání se, ať už jako zákazník hledající správný produkt nebo podnikatel, který své produkty nabízí, prakticky denně setkáváte s pojmy „profesionalita“ či „profesionální služby a výrobky“.  Zdá se, že profesionalita je zaklínadlem všech úspěšných podnikatelů nebo alespoň těch, kteří se tímto heslem snaží úspěch získat.

Jsou ale skutečně tito podnikatelé profesionální v pravém slova smyslu? Přesná definice toho, co je to profesionalita, avšak chybí a i díky nadužívanosti tohoto slova se profesionalita stává prázdným slovem – pouhým reklamním mottem. Místo jeho bezhlavého užívání všude, kde podnikateli chybí konkurenční výhoda, kterou by mohl zdůraznit, je lépe se zaměřit na opravdový smysl slova – mít vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i konkurentům profesionální přístup.

Pravý význam slova

Odborníci nejčastěji vidí profesionalitu především ve vysoké odbornosti a v maximální snaze o  kvalitní a efektivní výkon, to vše s důsledností, plným nasazením a v doprovodu výborných komunikačních dovedností. Profesionalita je tvořena charakterem podnikatele a velkou měrou se do ní prolíná také etický přístup k podnikání, svým zákazníkům i celé společnosti.

Co říká výzkum

O tom, jak vidí profesionalitu samotní podnikatelé a manažeři vyšel na počátku roku 2010 výzkum, jehož cílem bylo identifikovat priority manažerů, podle kterých oni sami chápou profesionalitu.

112 manažerů bylo podrobeno dvěma základním otázkám

 • Co si představíte pod pojmem „profesionalita“?/li>
 • Jak byste charakterizoval/a „profesionálního manažera“?

Podle výsledků výzkumu byly označeny za rozhodující znaky profesionality

 • odbornost: 51,8%, – odbornost v daném oboru činnosti podnikatele, což představuje především vzdělání, znalosti, zkušenosti a získanou praxi,
 • rozhodnost: 25% – schopnost rozhodnout se a umět rozhodovat objektivně a bez vlivu emocí,
 • důvěryhodnost: 10,7% – důvěra, dodržení daného slova a loajalitu,
 • odpovědnost: 11,6% – odpovědnost a zodpovědný přístup,
 • charakter: 17% – etické chování, morála, korektnost, respektování společenských pravidel,
 • výkonnost: 39,3% – kvalitní výkon s vysokou úrovní vykonávaných činností a oddanost profesi,
 • komunikace: 16,1% – komunikační schopnosti a dovednosti,
 • reakčnost: 20,5% – schopnost včasné reakce na vzniklé situace a originální přístup k řešení úkolů,
 • originálnost: 12,5% – individuální přístup osobnosti, kreativitu, učení se z chyb,
 • empatie: 9,8% – porozumění lidem, asertivní chování, srdečnost a přizpůsobivost lidem.

Pokud shrneme nejčastěji se opakující charakteristiky ve vymezení pojmu profesionalita a vztáhneme je na osobnostní předpoklady a dovednosti, vzniknou následující kategorie, podle nichž profesionální podnikatel/manažer je

 • vůdce – vůdce, který umí řídít lidi v týmu,
 • respektovaný – člověk s přirozenou autoritou, respektovaný a uznávaný,
 • odborník – odborník znalý oboru, expert ve své profesi, který má analytické myšlení,
 • stresu odolný – člověk zvládající stres, emoce a krizové situace, rozhoduje rozumově a má správný úsudek,
 • aktivní – aktivní člověk s nasazením, člověk, který předpovídá, plánuje a směřuje k cíli, má vize a chová se intuitivně,
 • komunikativní – člověk, který ovládá komunikaci, umí spolupracovat a motivovat, člověk dobře jazykově vybavený,
 • vzdělávající se – člověk, který se dále vzdělává a rozvíjí,
 • odpovědný – loajální, člověk, který splní, co slíbí,
 • etický – etický, morální, korektní a asertivní člověk,
 • ponaučitelný – uzná chybu, pokud ji udělá, poučí se z ní a již ji neopakuje, podává kvalifikovaný výkon.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Petr Renko Já jsem se při založení své offshore společnosti obrátil na https://www.ioffshore.cz/ , kteří mi se vším pomohli, takže jsem rozjel podnikání jako profesionál. Bez jejich pomoci by pro mě byl začátek o dost těžší.
8.3.2019 06:33 | Odpovědět

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.