Manažerské funkce aneb co by měl umět a dělat dobrý manažer firmy

Pracovní náplň manažera (respektive podnikatele) může být rozdílná podle toho, na jaké úrovni organizační struktury podniku se vyskytuje. Manažerské funkce se nejčastěji odvíjejí od potřeby dosáhnout stanovených podnikatelských cílů, z čehož vyplývá nutnost obstarat a řídit zdroje podniku.

Práce a funkce manažera podniku

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. V odborné literatuře existuje mnoho různých pojetí a odlišných klasifikací manažerských funkcí. Jedno z nejrozšířenějších zahrnuje do manažerských funkcí především proces plánování, organizování, výběr, rozmístění a vedení lidí či kontrolování. Úlohou manažera je především umění využít dostupných zdrojů (materiálních, finančních, technologických či lidských) na dosažení vytýčených podnikových cílů.

 

Plánování za účelem stanovení cílů podniku

Plánování předchází všem následným manažerským funkcím. Zahrnuje stanovení cílů, tj. vymezení budoucího stavu a definování možných postupů k jejich dosažení. Výsledkem této manažerské funkce je plán, který obsahuje specifické kroky, jež musí firma uskutečnit, aby dosáhla svých cílů.

Charakter plánovacího procesu se liší samozřejmě v souvislosti s délkou období, pro kterou je plán stanovován:

  • Strategické plánování

Dlouhodobé cíle, které jsou klíčové pro dlouhodobé směřování podniku a jeho marketingové aktivity, rozhodování o rozmístění finančních zdrojů, rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj.

  • Taktické plánování

Krátkodobé, dílčí cíle určující nejvýhodnější cesty k dosažení cílů dlouhodobých (jsou vymezeny ve finančních plánech, plánech výroby a prodeje atd.). Dílčí plány musí být navzájem provázány.

  • Operativní plánování

Řešení aktuálních úkolů, které často vyvstávají z dané situace a potřeb.

Ať už se jedná o jakýkoliv z výše uvedených typů plánování, vždy je nutné, aby manažer, respektive podnikatel, dodržoval čtyři základní pravidla:

  • Systematičnost – plánované dílčí kroky musí systematicky směřovat k dosažení cílů.
  • Měřitelnost – cíle plánujte tak, abyste dokázali změřit, zda-li jste jich dosáhli (např. prodej v počtu jednotek, zisk v konkrétní peněžní hodnotě).
  • Dosažitelnost a realističnost – podnikové cíle musí být reálné, musí odpovídat vašim možnostem.
  • Časová určitost – abyste mohli dosáhnout cílů, je třeba je časově definovat – dát si závazné termíny.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.