Manažerské funkce aneb co by měl umět a dělat dobrý manažer firmy

Pracovní náplň manažera (respektive podnikatele) může být rozdílná podle toho, na jaké úrovni organizační struktury podniku se vyskytuje. Manažerské funkce se nejčastěji odvíjejí od potřeby dosáhnout stanovených podnikatelských cílů, z čehož vyplývá nutnost obstarat a řídit zdroje podniku.

Organizování aneb jak zajistit činnosti vedoucí k naplnění plánů

Z hlediska organizační struktury podniku organizování zahrnuje řízení lidí a dalších zdrojů a procesů uvnitř podniku. Z hlediska dennodenní práce manažera to znamená především organizování práce lidí, tzn. aby bylo všem v podniku jasné, kdo má co dělat a kdo je zodpovědný za výsledky.

Organizování přichází v zápětí za plánováním – manažer v této fázi rozděluje úlohy jednotlivcům či skupinám lidí, kteří fyzicky zajišťují uskutečnění daného plánu. Při organizování musí manažer zabezpečit správné provedení úkolů a jejich vzájemnou koordinaci, stanovit pravomoci a zodpovědnost za jejich vykonání, vymezit administrativní úkoly, zajistit vhodné pracovní podmínky či jiné důležité aspekty, které mohou mít vliv na dosažení či nedosažení cílů.

 

Rozmístění a vedení lidských zdrojů

Hlavní úkol manažera v oblasti personální spočívá ve výběru schopných a potřebných pracovníků, jejich adaptaci ve firmě, motivaci k odvádění kvalitní práce a později také hodnocení na základě odvedených pracovních výsledků.

Při výběru a rozmísťování pracovníků využívá manažer poznatků psychologie a klade důraz na to, aby byli vybráni lidé, jejichž osobnostní a profesní předpoklady odpovídají požadavkům práce, na kterou jsou najímáni. Proces vedení lidí tedy zahrnuje všechny aktivity směřující ke koordinaci jednotlivců i skupin za účelem dosažení vytyčených cílů.

Kontrola plnění plánů

Zajištěním lidských a ostatních zdrojů však práce manažera nekončí, je totiž nezbytné provádět neustálé hodnocení odvedené práce a kontrolovat, jestli výsledky odpovídají výsledkům plánovaným (tj. cílům).

Na základě objektivního hodnocení vykonané práce manažer koriguje pracovní procesy takovým způsobem, aby bylo cílů dosaženo co nejefektivněji. V případě, že se podnik odchýlil od svých plánů, manažer zajistí odstranění odchylek v zájmu dalšího rozvoje firmy.

Základní kontrolní proces se skládá z těchto kroků:

  • Stanovení standardů (cílových výsledků).
  • Měření vykonané práce z hlediska standardů (získávání informací, hodnocení kontrolovaných činností).
  • Korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů (stanovené opatření a zpětná vazba, zda-li byly navrhovaná opatření realizována.

Co dalšího obnáší práce manažera

Paralelně s těmito základními manažerskými funkcemi musí manažer (podnikatel) také analyzovat problémy, které vzniknou při plnění stanovených cílů a rozhodovat o nejvhodnější variantě řešení problémů.

Manažerská rozhodnutí zásadně ovlivňují chod a výsledky podniku, proto je nezbytné, aby tuto práci vykonával člověk, který má potřebné odborné a osobnostní předpoklady, aby dokázal všechny činnosti podniku koordinovat a zajistit tak podnikatelský úspěch.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.