Customer relationship management (CRM) aneb řízení vztahů se zákazníky

Při určitém zjednodušení lze CRM (Customer relationship management) systém pro řízení vztahů se zákazníky označit jako promyšlený a automatizovaný způsob práce se zákazníky, který umožní zvýšit pravděpodobnost získání a udržení zákazníků.

 

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Customer relationship management je založen na shromažďování významných a často i zdánlivě méně významných informací o zákaznících, jako je výše tržeb, počet pracovníků, osobní záliby ředitelů, nákupní preference, kontaktní informace a další informace a postřehy.

Využívání těchto informací a jejich analyzování umožňuje poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a osob odpovědných za objednávky. Pravděpodobnost uspokojení zákazníka tak významně roste a tím samozřejmě roste i úspěšnost obchodu.

CRM je tedy způsob, jak identifikovat, získat a udržet si zákazníka. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označují softwarové nástroje, které umožňují výše popsané shromažďování dat a jejich analýzy provádět.

Význam CRM pro podnikatele

CRM zpravidla umožňuje několik základních funkcí, které se vzájemně doplňují a ovlivňují

 • Přístup k informacím všem potřebným pracovníkům (vedení, obchodníci aj.) kdykoliv a odkudkoliv (zpravidla se CRM systém provozuje na serveru s on-line přístupem).
 • Shromažďovat identifikační data zákazníků, jejich zodpovědné pracovníky, historii vzájemných obchodů, historii a specifičnost poptávek, jeho spokojenost nebo nespokojenost v minulosti, apod.
 • Plánovat úkoly pro zákazníky (např. během realizace zakázky, včasné oslovení s novou nabídkou, pozvánka na veletrh, závěry z poslední schůzky až po zdánlivé maličkosti, jako je přání k narozeninám).
 • Provádět servis pro zákazníka po ukončení zakázky (např. pravidelné zasílání aktuálních informací – samozřejmě s osobním oslovením, dotazy na spokojenost apod.).

Takto vložená data lze využívat přímo, nebo dále analyzovat. Z analýzy lze zjistit např.

 • efektivnost obchodníků (čas a náklady na uzavření nové zakázky),
 • skutečné potřeby zákazníků,
 • detailní segmentaci zákazníků, kterým lze dále přizpůsobovat nabídku (jiný reklamní leták, jiný způsob dopravy aj.),
 • význam zákazníků a jejich skupin pro firmu,
 • jak provádět nejúčinnější marketing pro stávající zákazníky a k získání zákazníků nových.

Nejjednodušší CRM systém je klasická excelovská tabulka, kde lze záznamy provádět a třídit. Nevýhodou jsou jednak omezení excelu pro některé funkce, nutnost dobře ovládat excel a malý uživatelský komfort, což vede často k tomu, že zdaleka ne všichni pracovníci mohou s nástrojem pracovat.

Proto na trhu existuje celá řada firem, které se zabývají vývojem a vytvářením CRM systémů. Dobré firmy v oboru již nabízí i pronájem CRM systémů, čímž lze ušetřit počáteční náklady na pořízení.

Přínosy CRM systému

 • Obchodní činnost je profesionální, snižuje se závislost na zkušenostech a momentální náladě konkrétního obchodníka, firma se nestává rukojmím zkušeného obchodníka, pracuje se s přesnými daty a ne odhady a dojmy obchodníků.
 • Obchodní činnost je vysoce automatizovaná, lze operativně připravit nekolizní objednávky a nadstandardní nabídky.
 • CRM systém lze využívat k hromadnému oslovení zákazníků.
 • Pro zákazníky lze pracovat skutečně nebo alespoň zdánlivě velmi individuálně, což jistě zákazníci ocení (např. hromadná rozesílka odchází s osobním oslovení kompetentního člověk a koho by nepotěšil dopis s oslovením jeho jménem).
 • Díky CRM systému nelze zapomenout na schůzku, na zaslání slíbených podkladů a dalších úkolů pro zákazníky.
 • Díky CRM systému lze snadno zpřehlednit historii vztahu se zákazníkem a v nabídce ocenit např. jeho historický přínos pro firmu.
 • Díky CRM systému zvládne firma udržovat aktivní kontakt s historickými zákazníky, což umožňuje získávat levnější zakázky, než při vyhledávání nových zákazníků.

CRM se dnes dále vyvíjí a existují systémy, které umožňují aktivní propojení s dalšími interními systémy, jako je účetnictví, personální agendy apod.

CRM systém a jeho omezení

Žádný CRM systém nedokáže plnit svoji funkci, pokud není ve firmě zaveden jasný pracovní postup pro zodpovědné pracovníky (obchodník, vedoucí zakázky apod.) ohledně vkládání dat do CRM systému.

Pokud nejsou důležitá data a poznatky o zákaznících, z průběhu zakázky, z každé schůzky apod., okamžitě vložena (pečlivě a ve správné struktuře) do CRM softwarového nástroje, vznikají „díry“ ve shromažďovaných datech a jakékoliv následné zpracování informací je nepřesné.

Jak vybrat CRM systém

Před tím, než spustíte vlastní CRM projekt, je minimálně vhodné analyzovat stávající stav ve firmě (zpravidla se projevuje problémy při práci se zákazníky, které byly důvodem, proč se o řízení vztahů se zákazníky zajímáte). Jakmile provedete analýzu stávajícího stavu ve firmě, určíte, na co se chcete zaměřit, co vlastně potřebujete pomocí CRM vyřešit (vznikne strategie zavedení CRM).

 

Pokud je k dispozici kvalitní vize, resp. strategie, lze celý implementační projekt zvládnout bez větších problémů. Jestliže podnikatel nemá žádné nebo má velmi slabé zkušenosti s problematikou CRM, lze jednoznačně doporučit využití služeb externího poradce. Spolupráce s ním pak může probíhat na poradenské či komplexně dodavatelské úrovni.

Diskuze k článku

Přidat komentář
MichalNov Dobrý den, také teď řešíme zavedení CRM systému a zatím teda jen hledáme. Narazil jsem na tuto recenzi https://recenzezdarma.cz/recenze-crm-systemu-od-systemcrm-cz/ co si o tom myslíte? Vůbec se v tom neorientuji a nevím co je lepší a horší, tak budu rád za každý tip.
21.3.2019 11:25 | Odpovědět
Jana Prošková Myslím, že kromě technicky zaměřených firem je dobré si k implementaci přizvat specialistu. Může jít o konzultanta přímo od dodavatatele CRM systému, pomoci může určitě i projektový manažer. Je třeba počítat, že i dodavatel potřebuje součinnost se zákazníkem. Takže i tam je třeba zvolit kompetentní osobu.
Sami implementujeme CRM Odoo a nějaké zkušenosti už máme. Poznáme, jesti nároky zákazníka jsou v rámci jeho oboru správné, zda si rozmyslel, co chce a jak to vše bude probíhat. Několikrát jsme narazili na zákazníky, které jsme odmítli, protože už při jednání nebyla kompetentní osoba dost kompetentní a věděli jsme, že projekt by mohl mít problémy. Tak se jim raději rovnou vyhneme. víc informací o nás je na www.odoois.com
17.8.2018 14:39 | Odpovědět
Anodius Aktuálne informácie k inovatívnym CRM riešeniam nájdete tu: https://www.anodius.com/sk/sluzby/
10.4.2018 15:47 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.