SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti

Každý podnikatel by určitě rád nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. K tomu může skvěle posloužit právě SWOT analýza. Na následujících řádcích vám ukážeme, jak ji sestavit.

Příklad SWOT analýzy

Vnitřní prostředí podniku

Silné stránky

 • vybudovaná základna zákazníků,
 • dlouhodobé vztahy se zákazníky,
 • výborná lokace sídla podniku,
 • unikátní produkt,
 • dostatečná technická vybavenost,
 • vlastní know-how a patentovaná technologie,
 • nízké náklady na produkci,
 • zavedené informační zdroje - databáze zákazníků (důraz na přímou komunikaci),
 • finanční kapacity na rozvoj,
 • nastartovaný proces inovace produktů,
 • dobré obchodní výsledky,
 • pozitivní vnímání značky,
 • vlastní zdroje financování.

Slabé stránky

 • nespokojenost zákazníků  s designem, doplňkovými službami, otevírací dobu, dodacími podmínkami aj.,
 • malá prezentace na internetu,
 • závislost na dodavatelích,
 • nízká produktivita práce,
 • vysoké personální náklady,
 • nedostatečná kontrola činnosti zaměstnanců,
 • nejasné vymezení kompetencí,
 • nedostatečná flexibilita v reakcích na změny na trhu,
 • nízké investice do reklamy,
 • dlouhé distribuční cesty,
 • malé portfolio produktů,
 • nízké povědomí o značce.

Vnější prostředí podniku

Příležitosti

 • příznivý demografický vývoj,
 • spolupráce s novými dodavateli,
 • vznik dalších distribučních řetězců,
 • růst významu sektoru podnikání,
 • nově vznikající mezírky na stávajícím trhu, které může firma obsluhovatm
 • vzrůstající poptávka po produktech,
 • tlak na diversifikaci produktů,
 • zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trhy,
 • vznik nových zákaznických segmentů,
 • outsourcing některých podnikových procesů.

Hrozby

 • nepříznivé podnikatelské podnebí,
 • resece světové ekonomiky – zpomalení výkonu hospodářství,
 • odliv pracovních sil ke konkurence – odliv know-how,
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce,
 • zvyšování cen energií,
 • nižší kupní síla obyvatelstva,
 • časté legislativní změny v odvětví,
 • tržní bariéry pro vtup na nový trh,
 • vstup nové konkurence na trh,
 • spojení hráčů na trhu,
 • cenové války a nekalá konkurence,
 • existence substitutů,
 • ohrožení ze strany dodavatelů.

SWOT analýza a co dál

Sestrojení podobné tabulky silných a slabých stránek na stránce jedné, a příležitostí a hrozeb na straně druhé je však jen počáteční fází. Vaším cílem by mělo být pomocí tohoto schématu propojit všechny 4 kvadranty a formulovat strategické kroky, které přispějí k lepší pozici vaší firmy na trhu.

Pokud jste SWOT analýzu dělali podrobně a úmyslně neopomínali některé oblasti (hlavně u slabých stránek) či nepřeceňovali stránky silné, již v průběhu analýzy by se měly vykrystalizovat ty oblasti (ve všech 4 kvadrantech), které si zaslouží nejvíce pozornosti.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.