Jací byste měli být, pokud chcete začít podnikat

Všichni teoretici i praktici v podnikání se shodují v názoru, že pravděpodobnost úspěchu v podnikání zvýšíte, když budete mít některé vlastnosti, schopnosti a dovednosti klíčové pro podnikání. Jací byste měli být, pokud chcete začít podnikat s úspěchem?

 

Vlastnosti podnikatele

Jaké charakterové vlastnosti byste měli mít, pokud chcete začít podnikat:

  • sebemotivace – cítit potřebu něco dělat bez vnějšího tlaku, chtít vyniknout, být lepší, uspět
  • sebedůvěra – nemá nic společného s přehnaným sebevědomím nebo arogancí, je to vnitřní pocit jistoty, že to co chcete, můžete dosáhnout svými schopnostmi, dovednostmi a vytrvalostí
  • schopnost nést riziko – být zodpovědný sám za sebe, vědět, že to jste vy, kdo se rozhoduje a kdo nese následky svých rozhodnutí
  • schopnost překonávat překážky – umět se postavit problémům čelem a hledat řešení, vidět  v řešení problémů příležitost k učení a osobnímu rozvoji
  • efektivní komunikace – komunikace neznamená předání informace, ale zejména umění dosáhnout prostřednictvím komunikace toho čeho chci a druhá strana přitom cítila přínos i pro sebe (při jednání s dodavateli, zákazníky i zaměstnanci, ústně i písemně)
  • tvůrčí schopnost – je umění hledat a nalézat řešení, nebýt svázaný v myšlení, vidět nové příležitosti, vyhledávat nové nápady a hodnotit jejich potenciál.

Neradujte se, že je to vše. To jsou vlastnosti, které jsou úplně základní.

Existují ale další, které jsou již více spojeny s podnikáním, a to:

  • schopnost vedení (sebe sama i ostatních) – je umění mít vlastní představu budoucnosti a získat pro ni potřené lidi, kteří vám ji pomohou naplnit, schopnost určení směru a definování cílů
  • schopnost řízení – zahrnuje organizaci práce a času (svého a zaměstnanců), stanovování priorit a definici úkolů, plánování, zvládaní stresových situací, vedení jednání
  • schopnost prodat – zahrnuje umění nalézt potenciálního zákazníka, prezentovat sebe a firmu, zaujmout, věcně a korektně informovat, stejně tak jako naslouchat, vcítit se do potřeb zákazníka, klást otázky, vzbudit důvěru
  • schopnost finančního řízení – znalost finanční stránky podnikání, alespoň základních finančních pojmů a ukazatelů a jejich významu pro hodnocení výsledků podnikání, dovednost sestavit a vést rozpočet, vyhodnotit finanční záznamy, stanovovat ceny, znát základní účetní a daňové povinnosti.

Tyto vlastnosti a dovednosti nejsou výsadou profesionálních manažerů. I živnostník, který pracuje jen na sebe, je sám sobě ředitelem, finančním manažerem, prodejcem, odborným zaměstnancem a dost často i účetní, sekretářkou a uklízečkou. A měl by proto vlastnit výše uvedené podnikatelské dovednosti.

Diskuze k článku

Přidat komentář
ERICA BRADDOCK Já jsem ERICA BRADDOCK Chci se podělit o pozoruhodné svědectví o tom, jak jsem získal úvěr ve výši 580,000 ck prostřednictvím investice GEORGE KENNETH na úvěr. pokud máte zájem o úvěr kontakt přes e-mail:()
26.11.2018 17:51 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.