Podnikatelé v inkubátoru

Od originálního nápadu k úspěšnému podnikání je dlouhá cesta. A hned na jejím začátku čeká na začínajícího podnikatele s otevřenou hlavou celá řada překážek. Především nedostatek zkušeností se světem podnikání a nedostatek finančních prostředků na rozjezd podniku. Mnoho mladých firem tak zanikne hned na začátku – přitom jde často o projekty, jež by mohly obohatit trh o něco nového a mnohdy i dát impulz k rozvoji například celého průmyslového odvětví. K tomu, aby inovativní firmy neskončily ještě dříve, než začaly, slouží podnikatelské inkubátory.

Podnikatelské inkubátory – ráj nebo očistec začínajících podnikatelů?

Podnikatelské inkubátory jsou zařízeními určenými pro začínající podnikatele. Do jisté míry jsou skutečně „inkubátorem“ – jakousi přípravkou mladých nadějných podniků na samostatný život. Jejich koncept je založen na tom, že je třeba začínající, byť nadějný podnikatelský projekt, nějakou dobu chránit před tvrdými podmínkami ve světě reálného podnikání a dát mu tak možnost v klidu vyrůst.

Inkubace podnikání

Podnikatelské inkubátory nabízí začínajícím podnikatelům zázemí a odbornou pomoc v počáteční fázi rozvoje firmy. Začínající podnikatelé tu ušetří na vybavení kanceláří, nájemném, nákladech na servisní a administrativní služby či na připojení k internetu. Navíc se tu mladým podnikatelům dostává i bezplatných konzultací, které je uvádí do tajů řešení všedních starostí každého podnikatele – například jak najít zaměstnance či jak získávat zakázky.

 

Snížení nákladů spojených s podnikáním tak umožní těmto mladým firmám začít brzy generovat zisk, který mohou investovat do svého dalšího rozvoje. Na trh tak z inkubátoru vychází již poměrně dobře připravená, zisková firma. Navíc v rámci podnikatelského inkubátoru se inovační firmy setkávají, pracují vedle sebe, mohou se tak vzájemně ovlivňovat a inspirovat, vyměňovat si zkušenosti.

Začalo to v USA

Koncept podnikatelských inkubátorů vznikl ve Spojených státech amerických. U jeho počátků stála snaha o smysluplné využití starých, už nevyužívaných průmyslových objektů, kterých bylo na severovýchodě a středozápadě USA velké množství. K tomu se přidala snaha zlepšit aplikaci výsledků výzkumů z univerzitních pracovišť a jejich zužitkování v podobě reálných produktů.

Prvním podnikatelským inkubátorem na světě se stalo průmyslové centrum otevřené v roce 1959 ve městě Batavia ve státě New York v areálu továren po někdejším strojírenském podniku Masseye Fergussona. Zánik strojírenského závodu původně vypadal jako obrovský průšvih – strojírny vytvářely většinu zaměstnanosti i příjmů města. Proměna opuštěného areálu v podnikatelský inkubátor pro mladé, inovační firmy, však přinesla nakonec prosperitu nejen městu, ale i mnoha zde začínajícím podnikům, které později našly své uplatnění i mimo zdi svého inkubátoru.

Jednou z prvních firem, která v novém centru vznikla, byla líheň kuřat – odtud také pochází označení tohoto konceptu podpory začínajících podniků jako „inkubátoru“. Rozvoj konceptu však nastal až koncem 70. let 20. století, v průběhu 80. let vznikly i první programy na podporu inovací v podnikání, které počítaly i s rolí podnikatelských inkubátorů. Od roku 1985 existuje v USA Národní asociace podnikatelských inkubátorů (National Business Incubation Association - NBIA), která má téměř 2000 členů z více než 60 zemí světa.

Česká realita podnikatelských inkubátorů

V Česku je podnikatelských inkubátorů logicky podstatně méně než v USA, je to dáno jak velikostí naší země, pak nepoměrně kratší dobou, během níž tu tento koncept existuje. Podnikatelské inkubátory tu existovaly už v 90. letech, šlo však pouze o výjimky z pravidla. Ve větší míře se začaly objevovat až po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Tím se otevřela cesta k mnohem většímu využívání peněz ze strukturálních fondů EU. Tyto „evropské peníze“ lze využít i při budování podnikatelských inkubátorů. V rámci operačního programu Podnikání a inovace vznikl program Prosperita, který je zaměřen mimo jiné i na podporu výstavby a provozu podnikatelských inkubátorů a je financován ze strukturálních fondů.

Podnikatelské inkubátory vznikají v Česku většinou z iniciativy krajů či měst nebo jako přidružená pracoviště univerzit a vysokých škol, jejich provoz je zčásti financován z veřejných peněz. Lze však najít i inkubátory fungující bez veřejné podpory a postavené na čistě ziskovém principu. V současné době působí v Česku několik desítek těchto subjektů.

Agentura Czechinvest, která zajišťuje program Prosperita, uvádí na svých stránkách tyto instituce

 • Jihomoravské inovační centrum (JIC),
 • Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci,
 • BIC Ostrava,
 • Technologické a inovační centrum Zlín,
 • Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady,
 • Třeboňské inovační centrum,
 • Vědeckotechnologický park Ostrava,
 • BIC Plzeň,
 • Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy,
 • Inovacentrum,
 • Technologické centrum Hradec Králové,
 • Technologické inovační centrum ČKD Praha.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.