Role malého a středního podnikání ve společnosti

Malé a střední podnikání představuje významnou součást každé vyspělé ekonomiky a je společensky důležité obzvláště z hlediska zaměstnanosti a ekonomického výkonu celé společnosti. V čem tedy konkrétně spočívá přínos malých a středních podniků?

Malé a střední podnikání v ČR a jeho role ve společnosti

Definice malého a středního podnikání

Malé a střední podnikání (MSP) v České republice upravuje zákon č.47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Tento typ podnikání je definován na základě počtu zaměstnanců, ekonomické nezávislosti a celkovém obratu firmy či hodnoty aktiv. 

Malý podnik

Za malého podnikatele se považuje podnikatel zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců a jehož majetek současně nepřesahuje korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

Střední podnik

Střední podnikatel zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho majetek nepřesahuje korunový ekvivalent 43 mil. EUR nebo ten, jehož čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

Z podnikatelských statistik

Jak vyplynulo ze Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010, mezi každou stovkou obyvatel České republiky je už přesně 21,2 podnikatelů nebo živnostníků. Malí a střední podnikatelé přitom tvoří plných 99,84 procent z celkového počtu aktivních podniků v České republice. Dohromady vytvářejí téměř 2 miliony pracovních míst a zaměstnávají tak 61 procent lidí pracujících v soukromé sféře. Tato statistická data jasně vypovídají o tom, jak důležitou roli hraje MSP v české ekonomice.

 

Vliv malého a středního podnikání na ekonomiku země

Sektor malého a středního podnikání jakožto hybná síla státní ale i evropské ekonomiky, zaměstnanosti, sociálního klimatu a technologické vyspělosti se stal pro Českou republiku důležitou oblastí zájmu.

Vývoj oblasti malého a středního podnikání má totiž značný dopad na ekonomický a současně i sociální rozvoj státu.

Pro státy bývalého socialistického bloku hraje MSP mnohem důležitější roli než pro státy s již rozvinutou ekonomikou. Po roce 1989, v tehdejším Československu, se v rámci ekonomické ale i společenské transformace do malých a středních podniků postupně přesouvali pracovníci státních podniků, jež počaly zanikat nebo byly okolnostmi donuceny se přizpůsobovat novému prostředí tržní ekonomiky.

Tendence v oblasti malého a středního podnikání

Během posledních dvou desetiletí dochází k neustálému zvyšování počtu malých a středních podniků a současně se posiluje i jejich vliv na společenské prostředí a sociální uspořádání země.

Ve světovém měřítku zaujímají malé a střední podniky většinu podnikatelské sféry. Hlavní doménou malého a středního podnikání jsou lokální, popř. regionální trhy, i ty jsou však stále více osídlovány globálními firmami, které se snaží ukrojit si část podílu na trhu od malých a středních podnikatelů.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.