Rovné příležitosti a genderová problematika v podnikání žen

Ženy mohou stejně jako muži podnikat ve všech oborech, které živnostenské podnikání v České republice nabízí. Realita se ale liší. Podnikatelky se mohou často setkat s genderovými předsudky, které brání v naplnění rovných příležitostí a zdravému způsobu podnikání.

Podnikatelky a genderová diskriminace

Diskriminace žen na trhu práce

Podle nově publikovaného průzkumu pracovních inzerátů, který byl vypracován na žádost kanceláře Veřejného ochránce práv, je až každý šestý pracovní inzerát předmětem diskriminace. Nejčastějším způsobem diskriminace je znevýhodňování na základě věku a pohlaví.

Ačkoliv právní řád České republiky a konečně i Evropská unie dbá o to, aby se dostávalo rovných příležitostí všem pracovníkům na území EU bez ohledu na jejich pohlaví, k diskriminaci přesto dochází. Podle výše uvedeného výzkumu se objevuje přímá i nepřímá diskriminace způsobená všeobecně známými předsudky o ženách, které v české společnosti neustále přežívají.

 

Předpojaté názory na základě pohlaví, které mohou opravdu ovlivnit podnikatelské aktivity žen, jsou předmětem dlouze diskutovaného tématu genderové problematiky. Obecně známými předsudky mohou být například představy o přehnané emancipaci žen, které ztrácí svou ženskost nebo naopak vize ženy za plotnou.

Předsudky vůči ženám hrají hlavní roli

Jak se mohou ženy, které touží být podnikatelkami, vyrovnat s takovými zkostnatělými názory, které je od vstupu do podnikání demotivují? Se zajímavým výzkumem ohledně předpojatosti ve společnosti přišla americká Missourijská univerzita, která nechala vypracovat studii sexuálních předsudků v podnikání. Výsledky studie potvrdily, že ženy mají stejně dobrou biologickou výbavu pro podnikání jako muži a jediným rozdílem v mužském a ženském podnikání jsou ve společnosti hluboko zakořeněné předsudky, které spojují podnikání s typicky mužskými vlastnostmi a mohou tak ovlivnit rozhodování žen o nastoupení na podnikatelskou kariéru.

Studie ukázala, že ženy vykazovaly v podnikatelských projektech podobné úmysly jako muži. Rozdíl mezi hodnocením mužských a ženských podnikatelských záměrů nastal až v okamžiku, kdy účastníci výzkumu věděli, že daný záměr pochází od muže či ženy. V případě, kdy hodnotili čistě ženskou práci, nevěřili projektu natolik, jako tomu u muže. A právě tehdy hrály v rozhodování roli společenské předsudky.

Podle vedoucího výzkumu, profesora Daniela Turbanema je to ale naopak žena, která má důležité podnikatelské vlastnosti a osobnostní předpoklady. „Příkladem mohou být laskavost a empatie, dlouhodobé budování vztahů a skromnost, které jsou řazeny k typickým atributům žen, ale krom toho také charakterizují úspěšné podnikatele.“

Projekty na podporu podnikání žen se snaží překonat předsudky

Projektů na podporu podnikání žen stále přibývá, ženy, které se chtějí pustit do podnikání mohou využít široké nabídky vzdělávacích programů a kurzů, grantových programů Evropské unie nebo odborné pomoci u množství organizací, které se podporou podnikavých žen zabývají (například Asociace podnikatelek a manažerek ČR, projekt Život nápadům apod.).

Co brání ženám v podnikání

Otázkou zůstává, zda jsou ženy samotné schopny unést a využít možností otevřeného podnikání a rovných příležitostí. Vlastnosti jako jsou zodpovědnost, skromnost a schopnost lépe předvídat situaci se totiž mohou stát velkou překážkou pro podnikání. Podle nashromážděných údajů průzkumu GE Money Bank podniká v České republice dvakrát méně žen než mužů a jejich nejčastějším problémem je pocit nedostatku zkušeností, obava z nejistoty a nutnost riskovat.

Podnikání se pro ženy přes všechny společenské překážky ale může stát efektivním způsobem řešení diskriminace na pracovním trhu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.