Slovníček pojmů z oblasti podnikání

V podnikání se setkáte se spoustou pojmů, které vám mohou být v počátku cizí. V následujícím slovníčku jsme dali dohromady základní pojmy, které byste při vstupu do podnikání měli znát.

Pojmy z oblasti podnikání

Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se každý může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem, čímž získává část celkové hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě společnosti.

Bonita

Klientova schopnost splácet úvěr bance.

CRM – centrální registrační místa

Jsou zřízeny na obecních živnostenských úřadech. Zde se přihlašujeme a odhlašujeme k podnikání.

Více o Centrálních registračních místech.

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je pojem užívaný převážně v právu, kde je třeba odlišovat osoby v běžném slova smyslu (lidé) od jiných druhů osob (právnická osoba). Jako fyzické osoby podnikají živnostníci.

Hospodářství

Hospodářství neboli ekonomika je shrnutí hospodaření určitého subjektu.

JRF – jednotný registrační formulář

Nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na Živnostenském úřadě, Finančním úřadě, příslušné Správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Podává se na obecních živnostenských úřadech, kde jsou zřízena tzv. "Centrální registrační místa".

Více o Jednotném registračním formuláři.

 

Kapitál

Kapitál obecně jsou prostředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k vytváření zisku. Kapitálem jsou věcné statky, výrobní prostředky, peníze, cenné papíry, akcie, někdy i patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk (ve formě úroků, podílu ze zisku, dividend apod.)

Komanditní společnost

Je kombinací osobní společnosti a kapitálové společnosti. Někteří její společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým (i osobním) majetkem, někteří společníci (komanditisté) ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu.

Více o komanditní společnosti.

Majetek společnosti

Majetek je forma duševního a nebo fyzického statku vlastněného určitou konkrétní osobou anebo firmou, se kterým může skutečný majitel volně nakládat. Mezi majetek se řadí jak fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, či vlastněné prostory, tak i peníze či patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva).

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.