Slovníček pojmů z oblasti podnikání

V podnikání se setkáte se spoustou pojmů, které vám mohou být v počátku cizí. V následujícím slovníčku jsme dali dohromady základní pojmy, které byste při vstupu do podnikání měli znát.

Poptávka

Poptávka (D - demand) je ekonomický pojem vyjadřující objem zboží či služeb, které si je kupující ochoten koupit na trhu za určitou cenu.

Právnická osoba (PO)

Právnická osoba je buď sdružení osob (korporace), nebo majetku (nadace). Právnická osoba má právní subjektivitu, tedy způsobilost mít oprávnění a povinnosti pod vlastním jménem. Termín právnická osoba se používá vedle termínu fyzická osoba pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Ready-made firma

Je firma na klíč. Firma založená výhradně za účelem prodeje finálnímu zákazníkovi. Koupě akciové ready-made společnosti je nejlepší způsob, jak začít rychle podnikat a ušetřit si starosti se založením nové společnosti.

Více o ready-made společnostech.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost, jedna z forem právnických osob v Česku a i jiných zemích. Společnost tohoto typu může založit jeden až padesát společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným (nebo jako zkratku s. r. o. či spol. s r. o.). Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

Více o společnosti s ručením omezeným.

 

Statutární orgán

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby - sdružení, spolku a podobně. Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob určuje zákon, zakládací listina nebo stanovy. Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektivní, například představenstvo akciové společnosti či družstva.

Účetnictví

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly, které ukládá zákon o účetnictví.

Více o problematice účetnictví.

Účetní závěrka

Účetní závěrka je nedílný celek, provádí se 1 x ročně na konci účetního období.
Obsahuje: rozvahu a výkaz zizku a ztráty, které jsou povinné ze zákona. V posledních letech se k účetní závěrce doplňuje ještě výkaz cash flow.

Základní kapitál (ZK)

Dříve základní jmění - tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníku společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se většinou nemění. Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti.

Zisk

Zisk je rozdílem nákladů a výnosů.

Je nutné rozlišt zisk

  • účetní - tj. kladný výsledek hospodaření (záporný výsledek je ztráta) a,
  • ekonomický - který definujeme jako rozdíl mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady, mezi které se započítávají i tzv. náklady obětované příležitosti.

Ztráta

V účetnictví společnosti se ztráta projevuje jako záporný výsledek hospodaření (hospodářského výsledku) dané společnosti za určité účetní období, obvykle jeden rok (fiskální nebo hospodářský).

Živnost

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosazení zisku. V Česku provozování živností upravuje živnostenský zákon. Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění je osvědčeno průkazem oprávnění, což může být podle druhu živnosti živnostenský list, nebo koncesní listina.

Více o živnosti.

Živnostenský list (ŽL)

Živnostenské oprávnění je oprávnění provozovat živnost.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.