Sociální podnikání

Sociální podnikání hraje v rámci podnikatelské sféry důležitou roli. Sociální podniky vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené osoby nebo pro osoby s jiným sociálním znevýhodněním a tak prospívá společnosti.

Sociální podnikání – fenomén 21. století

Co je sociální podnik?

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tedy právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, která splňuje principy sociálního podnikání. Sociální podnik akcentuje sociální rozměr podnikání a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního.

Sociální podnikání klade důraz na zvýšení veřejného prospěchu

Sociální podniky působí ve všech sférách hospodářství a narozdíl od bežných podniků, založených na maximalizaxi zisku, důsledně dodržují etické principy podnikání včetně principu rovných příležitostí.

V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením. V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, jeden hlas“ nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého kapitálu.

V praxi není téměř žádný podnik zakládán z iniciativy občanů v právním smyslu. Největší procento sociálních podniků je zakládáno podnikateli – jednotlivci nebo skupinami, jejichž podnikatelskou motivací je uspokojování společenských potřeb. Pokud běžný podnikatelský projekt výrazně zlepší život lidí v regionu a zároveň splňuje ostatní podmínky sociálního podnikání, tak může být také považován za sociální podnik.

Hlavní znaky sociálního podnikání

 

Sociální podnik

  • uplatňuje demokratické rozhodování uvnitř podniku,
  • je založen na základě veřejné potřeby,
  • provozuje činnosti, které prospívající společnosti nebo specifické skupině lidí (např. zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám),
  • je nezávislý na veřejných či jiných soukromých institucích,
  • poskytuje alespoň minimální podíl placené práce,
  • využívá případny zisku zpodnikání přednostně pro rozvoj sociálního podniku či pro naplnění veřejně prospěšných cílů,
  • aplikuje inovativní přístupy a řešení,
  • zohledňuje enviromentální aspekty svých činností,
  • podporuje sociální zodpovědnost firem na místní úrovni,
  • upřednostňuje uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Vít Skála Dobrý den, narazil jsem na Váš dotaz. Záleží jestli na svůj sociální podnik budete čerpat dotaci. To je dnes možné z MPSV a od MMR (OP Zaměstnanost a IROP). Pokud budete čerpat dotaci z jednoho z těchto programů musíte se zavázat, že min. 51 % případného zisku budete vracet zpět do podniku. Takže 49 % vám v každém případě zůstane. Více info o sociálním podnikání v ČR a možnostech podpory je k dispozici též na: http://www.policy.eu/co-je-to-socialni-podnikani/
4.12.2016 11:49 | Odpovědět
Venuše Začínám se zajímat o sociální podnikání...ted y spíše si o tom jen čtu a nějak mi není jasné, jestli bych si tím mohla vydělávat, jestliže se všude píše, že sociální podnik využívá případny zisk z podnikání přednostně pro rozvoj sociálního podniku či pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Pokud bych tedy založila sociální podnik, kterému se bude dařit, peníze bych nemohla využít pro svoji potřebu?Díky za odpovědi.
21.2.2015 15:48 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, sociální podnikání není v české legislativě nijak upraveno, tedy nikde není psáno, že zisk z takového podniku nemůžete využít pro sebe. Více info zde: http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/odvracena-strana-socialniho-podnikani.html
23.2.2015 08:21 | Odpovědět

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.