Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem stále více ovlivňuje úspěšnost hospodaření podniků a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti firem, proto by se s principy odpovědného chování měly seznámit také podniky ze sféry malého a středního podnikání. Umožní jim to následující řádky.

Přínosy principu společenské odpovědnosti pro firmy

Jednání podniku v souladu s principy společenské odpovědnosti přináší podniku řadu výhod a zisků především nefinančního rázu

  • posilování důvěryhodnosti firmy,
  • jednodušší získávání obchodních partnerů a posilování vzájemných vztahů,
  • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu,
  • odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele,
  • zvýšení spokojenosti a loajality stávajících zaměstnanců,
  • možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců,
  • přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, opětovné využití odpadového materiálu ve výrobě),
  • zvýšení obratu,
  • zvýšení kvality produktů či služeb.

Prospěšnost i pro společnost

Pokud se firma rozhodne zabývat společenskou odpovědností, tak by její aktivity měly být prvotně prospěšné pro společnost, současně ale musí kladně působit i na podnikání samotné firmy. Strategický plán při využití principů CSR ve firmě zamezí chaotické dobročinnosti, jež by znemožnila využití plného potenciálu, který může podnik svému okolí nabídnout. Když se firma věnuje společenskému problému, který je pro ni potenciálně zajímavou příležitostí a dobře mu rozumí, pak má vynaložené úsilí smysl pro firmu i společnost a danou snahu lze dlouhodobě udržet.

 

Přínosy společenské odpovědnosti pro firmy i společnost jsou zjevné, jaká je však návratnost finančních zdrojů investovaných do odpovědného chování pro samotnou firmu?

Návratnost výdajů na společenskou odpovědnost firem

Aktivity v rámci společenské odpovědnosti firmy jsou dlouhodobou investicí do rozvoje firmy, která se vrací posílením firemní pozice na trhu a zvýšením hodnoty pro akcionáře, přínosy plynoucí z odpovědného chování firmy se však jen velmi těždo dají vyjádřit ve finanční podobě.

Význam společenské odpovědnosti firem roste zejména při snahách o zvyšování konkurenceschopnosti, jelikož umožňuje odlišit se od konkurence. Přístupy jednotlivých firem ke společenské odpovědnosti se liší, jednak s ohledem na různorodost odvětví průmyslu a obchodu, ve kterém působí, a jednak v závislosti na místních podmínkách. Většinový názor  společensky odpovědných firem je ten, že uplatnění principů společenské odpovědnosti ve firemních aktivitách přináší jednoznačně pozitivní efekt, a to i v rámci sektoru malého a středního podnikání.

Zdroj: V články byly využity informace ze serveru CSR online.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.