Etiketa darování a přijímání darů a dárků v rámci obchodních vztahů

Posílání vánočních přání mezi obchodními partnery je v České republice rozšířeným zvykem a to napříč všemi obory podnikání a typy společností – od živnostníků, malých podniků nebo státních institucí, až po velké korporace. Vedle posílání vánočních přání, nebo výlučně českých „PF“ přání , se ale v rámci vztahů k obchodním partnerům objevují i jiné formy blahopřání do nového roku či projevy ocenění vzájemné spolupráce. Za nejvýznamější je například považována osobní návštěva, kdy se před svátky navštěvují nejváženější partneři. Při takové příležitosti se pak vánoční přání předává osobně a nezřídka je při této příležitosti dotyčný obdarován i dárkem. Jaká etiketa se na tento akt vztahuje?

 

Etiketa darování a přijímání firemních darů

Pod pojmem firemní vánoční dárek se nemusí skrývat pouze firemní propisovačka, kalendář (nebo fotokalendář) či klíčenka s logem firmy. V některých případech (například v některých odvětvích či v rámci obchodního vztahu na úrovni vyššího středního managementu a výše) je tento reklamní firemní předmět jako vánoční dárek zcela nevhodný. Jak ale poznat komu a jaký dárek věnovat? A jaký dar naopak přijmout či odmítnout? Tento článek představí základní etická pravidla, která rámcují problematiku darů a dárků v rámci obchodních vztahů.

Co je firemní dar?

Ačkoli v podnikání a obchodních vztazích neexistují formalizované a obecně platné etické standardy, které by udávaly jasný rámec problematice obdarování a příjímání darů a dárků, je přesto možné dárek v rámci obchodních vztahů definovat s ohledem k motivům dárcovství.

Například je zřejmé, že důvody k obdarování obchodního partnera vánočním dárkem se podstatně liší od motivů, které nás k tomuto jednání vedou v našem osobním životě. Na druhou stranu je ale nutné zdůraznit, že ačkoli k obdarování obchodního partnera nevede pouhá sympatie či náklonnost, vánoční dárek není způsobem, jak rozšiřovat řady svých zákazníků, a v žádném případě pak cestou, jak získat výhodnější zakázky pro vaši firmu.

 

Stručně řečeno, důvodem proč obdarovat obchodního partnera je symbolicky projevit díky a uznání za dosavadní harmonickou a úspěšnou spolupráci. Na tomto společenském aktu je tedy především ceněna jeho symbolická hodnota, která tak zvaně „narůstá“ s exkluzivitou a originalitou dárku.

Nezanedbatelná, ale i velmi problematická, je pak peněžní hodnota daru. Nejde ani tak o to, že by hrozilo nebezpečí darování dárku, který je příliš levný (pokud se totiž jedná o předmět s vysokou symbolickou hodnotou, například dárkové předměty, které jste nakoupili za účelem podpory charity či neziskové organizace, nevadí, že darujete dárek, který jste pořídili za pár korun). Nebezpečí hrozí spíše z druhé strany, tedy obdarování nebo přijetí daru nepřiměřeně vysoké peněžní hodnoty.

Milá pozornost nebo úplatek?

Jak už jsme zmínili výše, motivem k obdarování obchodního partnera by nemělo být poskytování prospěchu za účelem dosažení neoprávněných výhod v rámci obchodních vztahů. Korupční jednání můžeme zřejmě vyloučit u drobných marketingových předmětů jako jsou již zmíněné kalendáře či propisovací tužky, v případě večeří v luxusních restauracích či dárkových poukazů na víkendové pobyty ve wellness centrech je ale tato otázka na místě. Tento druh dárku sice může být v některých odvětvích běžnou formou upevňování a oceňování vztahů mezi obchodními partnery, v některých odvětvích ale může i pozvání na oběd vyvolat ze strany příjemce obavy.

Konsultantka v oblasti organizačního rozvoje Ina Teves, která se zaměřuje na problematiku etikety v rámci obchodních vztahů, definuje situaci, kdy je možné dárek přijmout bez obav, že se jedná o úplatek v případě, že:

 • „přijetí tohoto dárku neohrožuje vaši nestrannost v budoucím rozhodování a obchodních vztazích" a
 • "pokud je tento akt okolím (tedy nadřízenými, spolupracovníky, obchodními partnery, klienty a širokou veřejností) vnímán jako bezúhonný“.

Nicméně i interpretace této definice se může lišit jednak vzhledem k odvětví, ve kterém firma působí, a jednak druhem a úrovní konkrétního obchodního vztahu. Z tohoto důvodu se firmy snaží podmínky etického darování či přijímání dárků přesněji vymezit směrnicemi. Především u zahraničních firem je běžné, že jsou tyto směrnice součástí etických kodexů. Tyto firemní etické kodexy navíc bývají veřejně přístupné, například na webových stránkách dané společnosti, takže zde nalezne vodítka nejen zaměstnanec firmy, ale i obchodní partner, který se chystá obdarovat zaměstnance či představitele dané společnosti.

Dárek jako střet zájmů?

Pokud ale ani vaše společnost, ani váš obchodní partner, kterého chcete obdarovat, popřípadě od kterého jste obdrželi vánoční dárek, nemají blíže určená pravidla, ujistěte se, že předání daru nepředstavuje střet zájmů. Dárky se obchodním partnerům dávají proto, aby se symbolicky ocenila spolupráce a harmonické obchodní vztahy. To mimo jiné například předpokládá, že

 • vaše vzájemné povinnosti v rámci obchodního vztahu byly v minulosti naplněny, a že
 • existuje minimální riziko, že by obdarovaný na základě obdržení tohoto daru jednal či rozhodoval předpojatě ve prospěch obdarovávajícího.

Pro vyloučení, že bude dar považován za střet zájmů doporučuje Ina Teves obdarovaným či obdarovávaným si odpovědět na následující otázky:

 • Očekává strana, která obdarovává, navázaní obchodního styku s obdarovávanou společností?
 • Existují další skutečnosti, například očekává se v blízké době rozhodnutí týkající se vztahů k této firmě, či máte doposud nedořešené pohledávky vůči této firmě, atd.?
 • Nacházíte se v pozici, kdy můžete ovlivnit rozhodnutí v rámci firemní politiky ve prospěch obdarovávajícího?
 • Získáte osobní prospěch, pokud dárek přijmete/darujete?
 • Cítili by jste se nepohodlně při hovoru o tomto dárku s Vašim nadřízeným či spolupracovníky?
 • Je to poprvé, kdy Vám dotyčná osoba či firma dala dárek?
 • Je podle Vás finanční hodnota tohoto daru nepřiměřeně vysoká?

Pokud jste si na jednu z výše uvedených otázek odpověděli „ano“, měli byste zvážit darování či přijetí dárku, popřípadě situaci konzultovat s vaším nadřízeným či společníky. Možnost, že vánoční dar by byl skrytou či potencionální korupcí totiž není jen porušením pravidel etického podnikání, ale v takovém případě se jedná především i o trestný čin.

Nevhodné dárky

V praxi se ale většinou setkáváme s méně závažnými případy porušení obchodního etického kodexu než je skrytá či potencionální korupce. Kromě finanční hodnoty dárku je proto dobré se zamyslet i nad druhem předmětu, který darujete. Je asi zřejmé, že hotovost - a to v jakékoli výši - je naprosto nepřípustná. Vyhněte se ale také příliš osobním dárkům jako je spodní prádlo či parfémy. Pokud nepodnikáte v zábavním průmyslu či například reklamní kampaň vaší společnosti není primárně postavená na určitém vtipu, ke kterému by dárek odkazoval, vyhněte se i dárkům žertovným.

Na závěr ještě připomeňme, že v rámci vztahu obdarovávající - příjemce daru nejste jako příjemce vázán povinností dárek oplatit. Vhodným způsobem, jak se obchodnímu partnerovi revanšovat a jak projevit díky a ocenění vaší vzájemné spolupráce, je například ručně psané poděkování.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.