Komisionářská smlouva (vzor)

Pokud chcete začít dodávat své výrobky jiným podnikatelským subjektům, aby zprostředkovali jejich prodej, jednou z možností, jak takový prodej uskutečnit, je uzavření komisionářské smlouvy, jejíž vzor jsme pro vás přichystali.

 

Přitom platí, že

 • Komisionář je povinen při zařizování záležitosti jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů komitenta, chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů.
 • Komisionář je povinen podávat komitentovi zprávy o zařizování záležitosti způsobem stanoveným ve smlouvě.
 • Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, jen když je to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat včasný souhlas.
 • Z jednání komisionáře nevznikají komitentu ve vztahu k třetím osobám ani práva ani povinnosti.
 • K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba.
 • Za škodu na věcech odpovídá komisionář podle ustanovení o smlouvě o skladování.

V případě, že je komisionář úspěšný a zprostředkuje prodej či jinou obchodní záležitost, pak

 • Komisionář je povinen o výsledku podat komitentovi zprávu, provést vyúčtování a ve zprávě označit osobu, s kterou smlouvu uzavřel.
 • Komisionář sice při prodeji jedná svým jménem, ale je povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva získaná při zařizování záležitosti, vydat mu vše, co přitom získá, a komitent je povinen je převzít.
 • Jestliže osoba, s kterou komisionář uzavřel smlouvu při zařizování záležitosti, poruší své závazky, je komisionář povinen na účet komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo jestliže s tím komitent souhlasí, postoupit mu pohledávky odpovídající těmto závazkům.

Sjednání komisionářské smlouvy

Zákon až na výjimky nepožaduje sjednání komisionářské smlouvy písemně, ale většina právníků to vřele doporučuje. Případem, kdy je povinné sjednat písemnou smlouvu, je smlouva o cenných papírech. Jedná se o typickou komisionářskou smlouvu, kdy komisionář (obchodník s cennými papíry) nakupuje cenné papíry na účet komitenta (klienta). Dalším speciálním typem komisionářské smlouvy je smlouva zasilatelská.

Podstatné náležitosti komisionářské smlouvy

 • Určení smluvních stran.
 • Určení předmětu smlouvy.

Vzor komisionářské smlovy

VZOR smlouvy ke stažení zdarma pro členy klubu Můj iPodnikatel

Série článků o komisním prodeji

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.