Obecné náležitosti uzavírání smluv

Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, ale i běžného občana. Každý den uzavíráte smlouvy, aniž byste si to uvědomovali, proto je důležité znát obecné náležistosti uzavírání smluv.

 

Smlouvy

Zdaleka ne každá smlouva musí být uzavřena písemně, většinou postačí pouze ústní forma. Proto i ranní nákup novin je uzavření kupní smlouvy ústní formou, neboť vy převezmete noviny jako zboží a zároveň zaplatíte kupní cenu. Tyto dva úkony stačí, aby byla platně uzavřena kupní smlouva.

Smluvní strany

Pokud chcete uzavírat kvalitní smlouvy, musíte si uvědomit, že smlouva je taková, jaké jsou smluvní strany. Pokud jsou si obě smluvní strany rovnocennými partnery, potom i smlouva je vyvážená. V případě, že jedna ze smluvních stran má dominantnější postavení, často se to projeví i na samotné smlouvě, která je koncipována ve prospěch „silnějšího“ na úkor „slabšího“. I v tomto případě ale existuje smluvní svoboda.

Vždy si můžete vybrat, zda vůbec smlouvu uzavřete, případně s kým ji uzavřete. Zbytek už záleží na tom, jakého smluvního partnera si vyberete. Pokud budete uzavírat smlouvu například s bankou, bude se ve většině případů jednat o tzv. formulářové smlouvy, jejichž obsah určuje banka jednostranně, a vy se můžete pouze rozhodnout, zda ji podepíšete takovou, jaká je, či ji nepodepíšete vůbec. Chybou potom bývá, že si takovou smlouvu ani nepřečtete. Pokud smlouvu nemůžete změnit, vždy se můžete alespoň rozhodnout ji vůbec nepodepisovat, pokud by pro vás byla zcela nevýhodná.

V případě, že budete uzavírat smlouvu s podnikatelem, který má stejnou pozici jako vy, budete již schopni ovlivňovat i obsah smlouvy a z něho vyplývající práva a povinnosti.

Smlouvy černé na bílém

Pořekadlo „co je psáno, to je dáno“ platí při uzavírání smluv dvojnásob. Zákon stanovuje povinnou písemnou formu pouze u některých smluvních typů – nejčastěji smlouvy o převodu nemovitostí nebo smlouvy o nájmu nemovitostí, případně smlouvy licenční. Většinou ale stačí forma ústní. Vždy ale raději volte písemné uzavírání smluv, závazky se potom dají, v případě sporu, u soudu lépe prokazovat.

Náležitosti smlouvy

Zákon v některých případech stanovuje tzv. podstatné náležitosti, které smlouva musí mít. Může se jednat o formální náležitosti, kterými je především písemná forma, a obsahové náležitosti. Například ujednání o ceně, řádná specifikace předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikace smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti. Vždy je tedy nutné se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná. Předejdete tak řadě sporů.

 

Kde hledat právní úpravy jednotlivých smluv

Abyste se mohli seznámit s příslušnou právní úpravou jednotlivých smluvních typů, musíte vědět, kde ji najdete. Závazkové (smluvní) vztahy jsou upraveny primárně v obchodním a občanském zákoníku. Velice obecně se dá říci, že pokud smlouvu uzavírají dva podnikatelé, použije se právní úprava obchodního zákoníku. Jinak se smlouva bude řídit občanským zákoníkem. Blíže je tato problematika popsána v článku Vztah obchodního a občanského zákoníku ve smluvních vztazích.

Uzavírání smluv je složitou disciplínou a neuděláte chybu, když vyhledáte právní služby odborníka. Ten bude schopen vás upozornit na nepřiměřené sankce, nevhodné doložky (ať již rozhodčí či jiné), příp. skryté povinnosti.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.