Užitný vzor – ochrana jedinečných technických řešení

Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou vhodnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro předměty, které mají nižší vynálezeckou úroveň, lze využít jednodušší, rychlejší a méně nákladné ochrany tzv. užitným vzorem.

Účinky a doba platnosti užitného vzoru

Účinnost užitného vzoru nastává jeho zápisem do rejstříku užitných vzorů. Jeho majitel má výlučné právo řešení chráněné užitným vzorem vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit, poskytnout souhlas k jeho využívání (licence) nebo užitný vzor převést (prodej).

Doba platnosti užitného vzoru je 4 roky ode dne podání přihlášky. Na žádost a po zaplacení poplatku ve lhůtě Úřad průmyslového vlastnictví platnost prodlouží až dvakrát, vždy o 3 roky (tj. na 10 let).

Kdo může užitný vzor přihlásit

Právo na ochranu užitným vzorem má původce, tedy ten kdo jej vytvořil vlastní činností, nebo jeho právní nástupce. Je-li užitný vzor vytvořen v pracovním poměru, pak zaměstnavatel původce, uplatní-li ve lhůtě své právo.

Přihláška a zápis užitného vzoru

Přihláška, která musí splňovat řadu formálních a věcných podmínek, se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví spolu se zaplacením poplatku.

Splňuje-li přihláška zákonné podmínky, úřad užitný vzor zapíše do rejstříku užitných vzorů a přihlašovateli vystaví příslušné osvědčení o zápisu. Přitom nezjišťuje, zda technické řešení splňuje podmínky platnosti - to je zcela v odpovědnosti majitele užitného vzoru, který měl možnost si to ověřit rešerší.

 

Formuláře a přihlášky užitného vzoru naleznete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Porušování užitného vzoru

Pokud dojde k porušování užitného vzoru, majitel patentu se může domáhat (i soudní cestou), aby

  • rušení práva bylo zakázáno a jeho následky byly odstraněny,
  • byla nahrazena způsobená škoda,
  • poskytnuto přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Porušování užitného vzoru postihuje § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).

Ochrana užitného vzoru v zahraničí

Užitný vzor zapsaný v České republice je účinný pouze v České republice. Ochranu téhož technického řešení užitným vzorem (tam, kde tento institut existuje) nebo patentem však lze získat i v zahraničí za obdobných podmínek jako u vynálezu.

Zákonná úprava problematiky užitných zdrojů

Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.