Opravdu chráníte spotřebitele tak, jak vyžaduje Nový občanský zákoník?

NOZ ochraňuje zákazníky více, než kterýkoliv předchozí zákon o ochraně spotřebitele. Obchodníci mají jeho zásluhou několik nových povinností k plnění. Ověřte si, jestli jste na začátku roku novou legislativu nepodcenili a děláte vše správně.

Spotřebitelské smlouvy podle NOZ

Nový občanský zákoník řeší smlouvy, v nichž je účastníkem spotřebitel (takzvané spotřebitelské smlouvy), od § 1810. Spotřebitel ve smluvních vztazích požívá zvláštní ochrany.

Základními povinnostmi obchodníka je podávat spotřebiteli jasné a srozumitelné informace v jazyce, kterému rozumí, a také to, aby všechna ústní ujednání odpovídala pozdější smlouvě.

Stáhněte si aktuální verzi Nového občanského zákoníku, kde si můžete dohledat podobnosti. Nový občanský zákoník ke stažení

Vždy platí příznivější ujednání

Pozor si dávejte na víceznačná smluvní ujednání, vždy se totiž použije to, které je pro spotřebitele nejpříznivější. Stejně tak, pokud si něco ústně ujednáte a ve smlouvě stojí něco jiného, platí ujednání pro spotřebitele příznivější.

Ujednání v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitelů

Ujednání v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitelů jsou absolutně neplatná.  Ta, která nejsou přiměřeně v rovnováze s plněním obchodníka, zákon zakazuje s výjimkou ujednání o předmětu plnění nebo o ceně, pokud jsou spotřebiteli jasně a srozumitelně vysvětleny.

Která ujednání jsou zvláště zakázaná? (§ 1814 a následující)

V případě, že spotřebitel využije úvěrového nebo podobného financování a od hlavní smlouvy následně odstoupí, vztahuje se toto odstoupení i na úvěrovou smlouvu. Toto platí bez dalšího také u smluv uzavíraných na dálku a při smlouvách rekreačních. U ostatních smluv to lze smluvně vyloučit. V praxi bývá vyloučení součástí úvěrových smluv.

Poskytnutí údajů

Obchodník musí spotřebitele seznámit s údaji, které uvádí § 1811 (kontakt, údaje o platbě i závazku a další), a to v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Ustanovení se nepoužije při dodávání digitálního obsahu (software) a při obstarávání věcí denní potřeby, například nákupu v supermarketu.

Smlouvy uzavírané na dálku

Při uzavíraní smlouvy na dálku navíc musí prodejce uvést údaje podle § 1820 (např. různé druhy nákladů).

Pokud se smlouva uzavírá elektronicky, pak navíc ještě další informace stanovené v § 1826, které ovšem neplatí u emailové komunikace. Pokud obchodník nesdělí údaje o přidružených platbách, daních či poplatcích, spotřebitel je nemusí platit. V případě pochybností prokazuje splnění těchto povinností obchodník.

Obchodník musí doručit spotřebiteli smlouvu i případné obchodní podmínky v textové podobě.

 

Distanční smlouvy a smlouvy mimo obvyklé prostory

Za smlouvy distanční se nepovažují smlouvy týkající se případů vyjmenovaných v § 1840, i když se poskytují distančním způsobem. U služeb začne obchodník plnit až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel nepožádá o plnění již v této lhůtě (§ 1823).

Uzavírá-li se smlouva elektronicky (neplatí u emailové komunikace), obchodník musí umožnit spotřebiteli před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje. Po odeslání oznámí spotřebiteli její přijetí.

Spotřebitel má mimo případy vyjmenované v § 1837 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo od převzetí zboží, popřípadě od dodatečného poučení o tomto právu. Pokud poučen nebyl vůbec, prodlužuje se mu toto právo na rok a 14 dní. U elektronického formuláře pro odstoupení musí jeho přijetí spotřebiteli obchodník potvrdit.

Doručením odstoupení od smlouvy běží další 14denní lhůta k vrácení plnění, a to zpravidla stejným způsobem, jakým došlo k plnění. Obchodník nemusí vrátit peníze dřív, než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět. Obchodník sice musí vrátit zaplacené náklady na dodání zboží, náklady na poslání zpět ale platí už spotřebitel. Tedy pokud ho obchodník poučil před uzavřením smlouvy.

V případě podomního prodeje obchodník musí zboží vyzvednout na své náklady u spotřebitele.  A pokud se jedná o nevyžádané plnění, spotřebitel nemá žádnou povinnost a hledí se na něj jako na poctivého držitele.

Upravili jste už obchodní podmínky vašeho e-shopu podle NOZ? Pokud ne, můžete využít tento vzor obchodních podmínek pro e-shop podle NOZ

Autor článku: Michal Novotný, AK Moštěk – www.akmostek.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.