Povinnosti podnikatele vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Pokud máte kamenný obchod, kde prodáváte zboží nebo poskytujete služby na základě kupní smlouvy, pak máte jako prodávající ke svým zákazníkům určité povinnosti. Následující článek se zaměřuje na obecné i specifické povinnosti, které vyplývají z uzavřené kupní smlouvy.

 

Povinnosti podnikatele při ochraně spotřebitele

Tyto povinnosti najdete v zákoně o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Důležité je vědět, že za spotřebitele je považována osoba, která výrobky nakupuje nebo užívá služby, a musí to být za jiným účelem, než je podnikání.

Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost tento předmět převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 

Prodávající má v zájmu svých zákazníků, i ve svém vlastním zájmu následující povinnosti

 • prodávat výrobky:
  • ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,
  • prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,
  • prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu,
 • prodávající nesmí vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat a darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami.

Specifické povinnosti podnikatele ve vztahu k spotřebiteli

Označování prodávaných výrobků

Prodávající musí řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. Také musí být spotřebitel seznámen o:

   • způsobu použití,
   • údržbě výrobku,
   • nebezpečí vyplývajícím z jeho nesprávného použití neb. údržby,
   • riziku souvisejícím s poskytovanou službou

Prodávající musí zajistit, aby byly prodávané výrobky viditelně a srozumitelně označeny:

   • názvem, označením výrobce, dovozce, hmotnost aj.,
   • složení materiálu, údaje o použitých materiálech,
   • datum minimální trvanlivosti.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.