Povinnosti podnikatele vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Pokud máte kamenný obchod, kde prodáváte zboží nebo poskytujete služby na základě kupní smlouvy, pak máte jako prodávající ke svým zákazníkům určité povinnosti. Následující článek se zaměřuje na obecné i specifické povinnosti, které vyplývají z uzavřené kupní smlouvy.

 

Vystavení dokladů souvisejících s prodejem nebo poskytnutím služby

Není-li služba provedena na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.

Další podmínky prodeje

Vyžaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji je povinen spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál.

Kdo provádí kontrolu povinností prodávajícího

Nad ochranou spotřebitele v různých oborech dozírají a dodržování povinnosti prodávajícího kontrolují tyto instituce

 • Česká obchodní inspekce,
 • Česká zemědělská a potravinářská inspekce,
 • Orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice),
 • Veterinární správa,
 • Živnostenské úřady,
 • Celní úřady,
 • Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Sankce při porušení práv spotřebitele

Za porušení ustanovení na ochranu spotřebitele hrozí vysoké pokuty. Např. za porušení povinnosti prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti hrozí pokuta až do výše 50 mil. korun. Při stanovení výše pokuty se přihlíží k povaze protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků.

Pokutu lze uložit do tří let, nebo do deseti let od dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu do výše 5 000 Kč lze uložit v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit.

Legislativa upravující spotřebitelské smlouvy

Vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem jsou upraveny především následujícími zákony

  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.