Povinnosti podnikatele vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Pokud máte kamenný obchod, kde prodáváte zboží nebo poskytujete služby na základě kupní smlouvy, pak máte jako prodávající ke svým zákazníkům určité povinnosti. Následující článek se zaměřuje na obecné i specifické povinnosti, které vyplývají z uzavřené kupní smlouvy.

 

Dodržování zákazu klamání spotřebitele

Nikdo nesmí klamat spotřebitele. Jedná se o nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje nebo zamlčení údajů o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.

Informace o ceně zboží

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením cenou nebo informaci o ceně výrobku či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

Způsob informování o ceně nesmí vzbuzovat zdání, že:

   • cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti – musí to být konečná požadovaná cena za výrobek nebo službu,
   • vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není,
   • cena byla nebo bude zvýšena, snížena či nezměněna, i když tomu tak ve skutečnosti není
   • cena závisí na okolnosti, na níž ve skutečnosti nezávisí.

Odpovědnost za vady výrobků a služeb

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně reklamace. Také je povinen informovat spotřebitele o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.

V této souvislosti je prodávající zejména povinen např.:

   • řádně vyplnit záruční list a, umožňuje-li to povaha výrobku, na žádost spotřebitele výrobek spotřebiteli předvést,
   • zajistit, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace,
   • přijmout reklamaci v kterékoli provozovně,
   • rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů,
   • provést případné zamítnutí reklamace písemně.

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

povinnosti titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.