Úskalí ochrany spotřebitele z pohledu podnikatele

V případě, že je předmětem vašeho podnikání prodej výrobků či služeb, zpozorněte. Jistě se během své obchodní činnosti setkáváte se situacemi, na které se váže některé z zákonných ustanovení, které upravují práva spotřebitele. Měli byste je mít pečlivě nastudované. Proto vám přinášíme jejich stručný souhrn.

 

Smlouvy uzavřené prostřednictvím dálkových prostředků

Občanský zákoník obsahuje zvláštní ustanovení týkající se smluv uzavřených prostřednictvím dálkových prostředků, tj. např. přes internet, na základě teleshoppingu, kataloguapod. Smyslem úpravy je zejména umožnit spotřebiteli seznámit se se zbožím podobně jako v případě nákupu v kamenném obchodě, zajistit dostatek informací potřebných k rozhodování o uzavření smlouvy a ochránit poskytnuté osobní údaje.

Zákon proto upravuje, které informace musí být spotřebiteli předány před uzavřením smlouvy, a dává lhůtu 14 dnů, v níž může spotřebitel odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Nesplnění informační povinnosti ze strany podnikatele je sankcionováno prodloužením lhůty k odstoupení od smlouvy na tři měsíce. Zvláštní pozornost dále zákon věnuje finančním službám uzavřeným prostřednictvím dálkových prostředků.

Smlouvy uzavřené mimo stálou provozovnu

Uzavírání smluv mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele může být charakteristické zvýšeným tlakem ze strany prodávajícího a unáhlenými rozhodnutími ze strany spotřebitele. Proto zákonodárce zajišťuje legislativou spotřebiteli dostatek povinných informací a také umožňuje ve lhůtě 14 dnů od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Jedná se např. o smlouvy uzavřené na výstavách, při podomním prodeji apod.

 

Jestliže prodávající řádně nesplní zákonem stanovenou informační povinnost, prodlužuje se navíc lhůta až na 1 rok. Je však nutné připomenout, že možnost odstoupit od smlouvy ztrácí spotřebitel tehdy, pokud si sjedná návštěvu dodavatele za účelem uzavření smlouvy.

Spotřebitelský úvěr

Předlužení domácností, nejednoznačné podmínky smluv i další okolnosti vedly k přijetí zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Tento zákon upravuje některé důležité podmínky smluv o spotřebitelském úvěru, jakými jsou např. způsob vypočtení RPSN (roční procentní sazba nákladů), podmínky předčasného splacení úvěru apod.

Hlavním cílem právní úpravy je zajištění dostatku informací pro spotřebitele, a to zejména informací o všech platbách účtovaných na základě smlouvy. V této oblasti je novinkou zákon č. 182/2006 Sb., tzv. insolvenční zákon, který dává v určitých případech podnikateli možnost požádat soud na vyhlášení konkurzu fyzické osobě. Na druhou stranu může některým spotřebitelům pomoci institut tzv. oddlužení, který umožňuje zbavit se svých závazků splacením jejich části. Také oddlužení musí být nařízeno soudem.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli upravuje především Občanský zákoník. Z hlediska prodeje zboží v obchodě je praktické zejména ustanovení o obecné odpovědnosti za škodu. Jestliže tedy zákazník způsobí prodávajícímu v obchodě škodu (např. poškodí zboží), je třeba posoudit, zda byla škoda zaviněna pouze kupujícím, nebo zda je možné dohledat spoluvinu také ze strany prodávajícího, či dokonce zavinění výlučně na jeho straně (např. zboží bylo špatně v regálu uloženo).

V těchto vztazích se můžeme také setkat s odpovědností za škodu způsobenou provozní činností. Do této kategorie spadá např. zranění zákazníka zdvižným vozíkem apod.

Škoda se hradí prvotně v penězích, a to ve výši skutečně vzniklé škody (tedy u zboží např. cena zboží bez DPH). U škody vzniklé na zdraví hradí osoba odpovědná za vznik škody jednorázově odškodnění bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění, důchodem pak ztrátu na výdělku.

Dozorové orgány, soudy

Na dodržování spotřebitelské legislativy dohlíží řada dozorových orgánů, mezi něž patří např. Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Český telekomunikační úřad apod. Tyto dozorové orgány mohou v určitých případech sankcionovat porušení zákona, nemohou však vstoupit do sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem. Nepodaří-li se případné konflikty vyřešit dohodou, musí se jedna ze stran obrátit na soud. Protože je však tento způsob časově i finančně náročný, je v současné době jednou z priorit vytvoření fungujícího systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Zdroj: Lobby.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.