Koučink vs. manipulace

Na začátku roku se mnozí z nás rozhodli něco ve svém životě změnit. Někdo se možná rozhodl, že využije pomoc kouče a někdo si možná naopak usmyslel, že změní své zaměstnance a bude je koučovat sám. Nenechte se ale mýlit – koučování a manipulace nejsou jedno a to samé.

Potkala jsem nedávno svého bývalého kolegu z firmy, kde jsem kdysi pracovala. „Tak už vím, o čem je to tvoje koučování“, hlásil mi. „Měli jsme minulý měsíc ve firmě jednodenní kurz koučování, tak se teď snažím svoje lidi koučovat“. „To je výborné“, odpověděla jsem mu, „a jak to děláš?“ „Už lidem neříkám, jak mají něco správně udělat. Prostě je k tomu dokoučuju.“ „Dokoučuju?“, podivila jsem se nad tím výrazem. „No jasně, ptám se jich tak dlouho, dokud nepřijdou na tu správnou odpověď“. „A jaká odpověď je správná?“ „No přece ta, kterou chci slyšet!“ Polilo mě horko. Bývalý kolega zřejmě podstatu koučování příliš nepochopil.

V mnoha firmách jsou nyní „in“ kurzy a školení v koučování a „koučovat své podřízené“ se stalo módním trendem. V řadě firem se skutečně přesvědčili, že klasický – direktivní způsob vedení lidí je již přežitý. Pomocí direktivního stylu se nedaří zvyšovat výkonnost lidí, jejich chuť pracovat, nadšení, pracovní nasazení, zájem o práci. Používání direktivního stylu naopak vede k pasivitě lidí (pokud někomu nařizujeme, co a jak má udělat, udělá možná to, co mu bylo nařízeno, ale nikdy nic navíc), k demotivaci (lidé žijí ve strachu – bojí se udělat chybu, protože za ni budou potrestáni), k nízkému pocitu odpovědnosti za vlastní práci (o všem rozhoduje šéf, já nemůžu nic ovlivnit).

Koučování jako styl vedení lidí

Jaký jiný způsob vedení lidí se tedy nabízí? Ukazuje se, že přístupem, který nejvíce motivuje a zároveň nejvíce využívá potenciál lidí, zvyšuje jejich aktivitu, samostatnost a odpovědnost, je koučování. Proč koučování funguje lépe než klasický styl vedení?

  • Je postaveno na důvěře v druhé lidi, v jejich schopnosti a potenciál.
  • Pomáhá lidem si ujasnit, čeho mají dosáhnout a jak toho mohou dosáhnout.
  • Vyžaduje od lidí převzetí plné odpovědnosti za výsledky.

V čem vlastně koučování jako styl vedení lidí spočívá?

Manažer – kouč:

  • Nenařizuje, ale klade lidem otázky, aby o své práci přemýšleli a sami přicházeli s nápady na nejlepší možné postupy a řešení.
  • Nekritizuje a netrestá za chyby, ale vnímá každou chybu jako příležitost k učení se a vede lidi k tomu, aby se ze svých chyb poučili a sami navrhli kroky k nápravě.
  • Nerozhoduje sám z pozice autority, ale maximálně vtahuje a zapojuje lidi do rozhodování, ptá se na jejich názory.
  • Neřeší problémy za druhé, ale chce od druhých slyšet návrhy řešení.
  • Dobrou práci nepovažuje za samozřejmost, ale všímá si pozitiv a úspěchů, snaží se lidi „přistihnout“ při dobrém výkonu a posiluje dobré výkony pochvalou.

Koučování: technika nebo přístup?

Základem koučovacího stylu vedení lidí je dobré zvládnutí techniky koučovacího rozhovoru. Koučovací rozhovor je takový rozhovor, který má jasný cíl, strukturu a jsou při něm kladeny koučovací otázky. Na rozdíl od „normálních“ otázek, které obvykle klademe proto, abychom se něco dozvěděli, koučovací otázky jsou takové otázky, které přimějí druhého člověka přemýšlet, podívat se na věc z jiného úhlu pohledu, evokují nové nápady.

Samotná technika však nestačí, pokud není podložena koučovacím přístupem, pokud manažer necítí skutečnou důvěru v potenciál a schopnosti svých podřízených, pokud není ochoten stát se spíše partnerem, než vševědoucí autoritou.

Z „rychlokurzů“ koučování si bohužel někteří manažeři odnášejí pouze techniku, nikoli změnu přístupu. Nabudou pocit, že koučovat znamená stále klást druhým lidem otázky. Nadšeni novou „hračkou“ – koučovací technikou – se vracejí na své pracoviště a tam „uotázkují“ své podřízené k smrti. Na školení se totiž dozvěděli, že kouč nesmí nikdy dát přímou radu nebo nabídnout řešení. Ano, to skutečně funguje při profesionálním koučování, a pokud si jako manažer najmete kouče, opravdu od něj obvykle žádné přímé rady neuslyšíte. V manažerské praxi je to trochu jiné. Tady většinou nejde o „čistý“ koučink, ale o vhodné použití koučovacího přístupu v manažerské práci. Lidé od vás jako od manažera očekávají, že jim předáte své zkušenosti a pomůžete jim s řešením pracovních problémů, a vhodná rada je tedy často na místě. Důležité je však nedat svou radu či řešení rovnou, ale nejdříve zapojit pracovníka do řešení, přimět ho otázkami k přemýšlení.

Koučuju, nebo manipuluju?

Jinou chybou je, když se manažer snaží koučovat v situaci, kdy má předem v hlavě své „jediné správné“ řešení a snaží se k němu podřízeného dostrkat. Klade pak otázky tak dlouho, dokud podřízeného nenavede na tu svoji odpověď či řešení. Jak pravil můj kolega – „já je k tomu dokoučuju“. V takovém případě však nejde o koučování, ale o manipulaci. Manipulace má v sobě vždy nějaký skrytý účel – chceme podřízeného někam dostat, ale tak, aby on nevěděl, že to chceme.

 

Lidé jsou však obvykle na manipulaci velmi citliví a dobře ji rozeznají. V takovém případě kladení otázek příliš nefunguje a spíše se zvrhne ve hru „jakou odpověď chce šéf asi slyšet“.

Pokud chceme koučování při vedení lidí úspěšně používat, musíme jim dát skutečně prostor, musíme být otevřeni novým myšlenkám a nápadům, se kterými lidé přijdou, musíme naslouchat, musíme se vzdát role toho, kdo všechno ví a na všechno zná správnou odpověď. Naši manažerskou autoritu to rozhodně neoslabí, spíše naopak.

o autorce

bohonkovaMgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

Jsem profesionální kouč, lektor a supervizor. Věnuji se koučování firem i jednotlivců. Vedu kurzy a výcviky komunikačních, manažerských a koučovacích dovedností. Jsem autorkou knihy „Sám sobě koučem“. 

Kontakt: 774 202 563, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., webové stránky Cesta k úspěchu

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.