E-learning – vzdělávejte sebe i své zaměstance online

Tradiční způsoby vzdělávání ve třídách jsou doplňovány novými formami vzdělávání, využívajícími nové technologie. E-learning se u nás zabydlel před několika lety, ale jestli pořád nemáte představu, co si pod tímto anglickým slovíčkem představit, máme pro vás následující článek.

 

E-learning – nástroj pro individuální i firemní vzdělávání

E-learning je momentálně velmi diskutovaným a perspektivním způsobem vzdělávání. Výhody jsou jednoznačné – převažují finanční úspory, úspory za pronájem školících místností, za lektora, za tisk materiálů atd. Druhou oblastí je časové zvýhodnění. Jde nejenom o multimediální, zábavnější a tím efektivnější učící programy přístupné na CD nebo získatelné po internetu, ať už formou samostudia nebo za účasti lektora ve virtuálních třídách.

E-learning je moderní a rychle se rozvíjející formou výuky, která je stále častěji využívána v rámci prezenčního i distančního vzdělávání na všech typech škol i v dalších vzdělávacích zařízeních. Jedná se o propracovaný systém počítačové podpory vzdělávání. Díky internetovým technologiím mají studenti přístup ke studijním materiálům, testovacím nástrojům a celému svému studijnímu portfoliu kdykoli a odkudkoli na světě. Právě díky této časové i prostorové flexibilitě nachází e-learning velké uplatnění především v oblasti celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Pro koho je e-learning vhodný

E-learningové kurzy jsou vhodné především pro zájemce, jimž vysoké pracovní vytížení, rodinné povinnosti, zhoršená dopravní dostupnost či jiné podobné důvody znemožňují účast v běžných prezenčních kurzech.

Větší část kurzu probíhá formou řízeného samostudia, kdy účastník získává prostřednictvím internetového studijního systému studijní materiály, zpracovává průběžné domácí úkoly či testy a s tutorem (lektorem) kurzu komunikuje výhradněelektronickou formou.

Studium e-learningovou formou nevyžaduje žádné speciální znalosti či dovednosti. Podmínkou je pouze základní znalost práce s počítačem a internetem (např. prohlížení internetových stránek, napsání e-mailu apod.), přístup na internet a chuť a vůle studovat. Proto je e-learning vhodný téměř pro všechny.

Co si představit pod e-learningovým kurzem

Jednoduše se dá říct, že e-learning je využití počítačů, počítačových sítí a výpočetní techniky při výuce nebo studiu. Při výuce je možno používat internet, intranet nebo CD-ROM.

Celý proces vzdělávání je zde složen nejen z učební látky v podobě učebního textu, ale také z mluveného slova, audio a video sekvencí, schémat, grafiky, a v neposlední řadě také z různých testů. E-learning tedy můžeme označit jako distanční studium provozované ve virtuálním studijním prostředí na internetu.

E-learning jako prostředek pro vzdělávání zaměstnanců

Proč využít e-learning pro firemní vzdělávání?

Pokud chce menší či větší firma soustavně vzdělávat větší množství zaměstnanců, kteří jsou navíc ještě třeba rozptýlení po celé republice, bude určitě hledat některou z distančních forem vzdělávání. E-learning může být výhodnou alternativou, protože umožňuje za relativně krátký čas vyškolit velké množství lidí také za relativně nízkých administrativních a organizačních nákladů.

Kdy je vhodné použít elektronické vzdělávání?

E-learning se skvěle hodí pro situace, kdy potřebujete rychle zaměstnance vzdělat či otestovat. Je to nejlepší řešení pro vzdělávání vysoce motivovaných jedinců, kteří by na klasické vzdělání neměli dostatek času.

Jaké jsou výhody a nevýhody e-learningu?

Mezi největší výhody je počítána velkáúspora času při studiu i výuce, výuka je v podstatě kdykoliv a kdekoliv dostupná, opakovatelná, neomezená počtem studujících a pohodlná.

Při elektronickém vzdělávání existuje mnoho prostředků zpětné vazby – autotesty, testy a domácí úkoly. Měřené výsledky lze vyžívat k řízení výuky individuálně, aby docházelo k potřebnému počtu zpevnění získaných znalostí a dovedností. Díky propojení mnoha multimediálních prvků může být látka probíraná v e-learningovém kurzu lépe a snadněji pochopena a zapamatována.

Velkou nevýhodou e-learningu jsou počáteční náklady na vytvoření virtuální třídy nebo kursu s počtem studentů se však náklady snižují. Nevýhodou je také to, že ne všechno se dá přes e-learning naučit.

 

Určité dovednosti můžete pochytit pouze v klasické výuce „face to face“. Také někdy mohou být problémy s motivací zaměstnanců, aby měli zájem kurz studovat.

Jaká motivovat zaměstnance ke studiu?

Existují v podstatě dvě základní cesty, které zaměstnance mohou ke studiu motivovat. První je posílení potřeby seberealizace a připravení vhodných podmínek ke studiu. Druhou možností je direktivní nařízení s důslednou kontrolou. Vždy ale potřebujete dané zaměstnance dostatečně podporovat morálně i organizačně.

Jak poznat dobrý e-learning?

Základem dobrého elektronického kurzu je kvalitní obsah spojený s jednoduchým ovládáním a samozřejmě přitažlivou grafikou. Velmi jsou ceněné stručné texty, které musí být doplněny o velké množství názorných příkladů a cvičení. Samozřejmostí by měly být také různé formy testování, možnost shlédnout statistiky nebo individuální nastavení e-learningu.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.