Jak zjistit spokojenost svých zaměstnanců

Odborné i praktické studie zjistily, že spokojení zaměstnanci jsou produktivnější, mívají nižší absenci a déle pracují v jedné firmě. Spokojenost zaměstnanců, to je základní faktor ovlivňující dosahování stanovených cílů organizace a jejich identifikaci s nimi.

 

Jak zkoumat spokojenost pracovníků

Měřte loajalitu zaměstnanců

Ve vyspělých firmách, především v těch zahraničních, je měření spokojenosti zaměstnanců považováno za standardní nástroj řízení lidských zdrojů. Průzkum otevírá cestu v komunikaci zaměstnanců směrem zdola nahoru.

K hodnoceným faktorům patří

 • finanční ohodnocení,
 • morální ohodnocení,
 • budoucí uplatnění zaměstnance v organizaci,
 • perspektiva dalšího rozvoje,
 • pracovní prostředí.

K posouzení, jak jsou tyto faktory naplněny, je důležitý názor každého zaměstnance. Samotný průzkum bývá většinou zaměstnanci hodnocen pozitivně. Berou to jako projev zájmu o jejich názor ze strany vedení.

Na druhou stranu pro management znamená průzkum zpětnou vazbu. Pomáhá popsat stávající stav, specifikovat příčiny problémů a najít cesty řešení, případně zlepšit pracovní klima.

Příprava průzkumu je důležitá

Příprava a realizace průzkumu může trvat několik týdnů i měsíců, záleží na počtu respondentů a hloubce průzkumu. Je nutná důkladná příprava, typování dat, vyhrazení určité doby na návratnost, zpracování a vyhodnocení dat a prezentace závěrů managementu společnosti.

Standardně se sledují tyto oblasti celkové spokojenosti

 • firemní strategie,
 • kvalita vedení a řízení,
 • možnost zapojení do rozhodování,
 • pracovní podmínky,
 • komunikace,
 • motivace a seberealizace,
 • odměňování,
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Výhodou průzkumu jsou jeho periodická opakování. Umožňují porovnat data za určitou dobu a dá se tak zjistit vývoj trendů. Počítačové zpracování dat umožňuje hodnocení spokojenosti zaměstnanců v dílčích odděleních a týmech.

Důležitá je možnost porovnat nároky u skupin respondentů podle různých kritérií (profese, věk, délky působení, pohlaví aj.). To umožní přesné zacílení nově stanovených opatření.

Z výsledků průzkumu by měla vycházet koncepce dlouhodobého programu personálního řízení, se kterým by měli být zaměstnanci seznámeni.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.