Jak zjistit spokojenost svých zaměstnanců

Odborné i praktické studie zjistily, že spokojení zaměstnanci jsou produktivnější, mívají nižší absenci a déle pracují v jedné firmě. Spokojenost zaměstnanců, to je základní faktor ovlivňující dosahování stanovených cílů organizace a jejich identifikaci s nimi.

 

Průzkum svěřte externímu zpracovateli

Ukazuje se, že průzkumy vykazují větší návratnost, jsou-li prováděny nezávislou externí společností v úzké spolupráci se zadavatelem. Zaměstnanci jsou při rozhovoru s člověkem s cizí firmy otevřenější a průzkum tak bývá objektivnější.

Zpracovatelská agentura zajistí kompletní proces dotazování a zpracování dat, tím garantuje potřebný odstup, otevřenost respondentů, anonymitu a autentičnost údajů. To jsou všechny potřebné faktory, které zajistí vysokou návratnost průzkumu i vysokou míru objektivity.

Další výhodou externí společnosti je zajištění odbornosti a zkušenosti specialistů, kteří se podílejí na realizaci a vyhodnocení. Při výběru vhodného dodavatele by měla rozhodovat velikost firmy, odborná způsobilost a metodika, praktické zkušenosti a rozsah poskytovaných služeb.

Pracujte s výsledky

Průzkum spokojenosti zaměstnanců není izolovaný nástroj komunikace se zaměstnanci. Je to vlastně začátek pro dlouhou cestu přijetí zacílených opatření. Vhodně zpracovaný průzkum by měl umožňovat co nejpodrobnější statistické (počítačové) vyhodnocení.

Z toho můžete vycházet v následné tvorbě hypotéz o důvodech nespokojenosti. Tyto hypotézy pak tvoří základ pro návrh a přijetí opatření, ať už celofiremních nebo těch, které se týkají jen některých organizačních složek a útvarů.

Kritický bod průzkumu leží právě ve vysvětlení důležitosti průzkumu. Pokud nedokážeme zaměstnancům zdůvodnit důležitost zpětné vazby a vysvětlení přijatých kroků a jejich plnění, může se průzkum stát kontraproduktivním.

Spokojenost versus oddanost

Vedle sledování spokojenosti je důležitou součástí sledování oddanosti zaměstnanců firmě. Toto měření přináší další významné informace do celkové mozaiky spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců. Zaměstnanec může být ve firmě spokojen z mnoha důvodů, které však nemusí být v souladu se záměry společnosti.

Pracovní ochota
a především výkon zaměstnance nemusí přímo souviset s jeho spokojeností. Ale oddanost, která je založená na psychologické vazbě, umožňuje lépe předvídat budoucí chování zaměstnanců. Právě oddanost silně ovlivňuje výkonnost i fluktuační tendence zaměstnanců.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.