Flexibilní formy zaměstnání? Nejen práce z domu

Podnikatelé mají nástroje a možnosti, jak upravit zaměstnancům pracovní dobu nebo místo výkonu práce a tím ušetřit. Může to být flexibilní forma práce, flexibilní kancelář, teleworking, homeworking. Snahou zaměstnavatelů je co nejrychleji a nejlevněji přizpůsobovat počet a strukturu svých zaměstnanců rychle se proměňující situaci na trhu práce.

 

Flexibilní práce

Flexibilita v délce a organizaci pracovní doby

Klouzavá pracovní doba

Zaměstnanci přicházejí a odcházejí z pracoviště v libovolnou dobu dle svého uvážení za podmínky, že budou všichni přítomni v určitou pevně stanovenou dobu.

Práce v pracovních skupinách

Pracovní skupiny jsou orientovány na splnění úkolu do určitého pevně stanoveného termínu a jejich pracovní doba je proto různá.

Práce na částečný úvazek

Je definována různě. O částečný úvazek jde tehdy, pokud zaměstnanec uzavře pracovní smlouvu na méně než 100% úvazek.

Sdílení práce

Jedná se o organizaci pracovní doby, při které se o jedno pracovní místo dělí více zaměstnanců (zpravidla dva) pracujících například na zkrácený úvazek.

Fázovaný nebo částečný odchod do důchodu

Pracovník pracuje na částečný pracovní úvazek a postupně odchází z profesního života do starobního důchodu. Často se využívá v kombinaci s programy aktivní politiky zaměstnanosti určené pro mladé lidi nebo pro nezaměstnané.

Roční smlouva o počtu odpracovaných hodin

Toto schéma znamená, že zaměstnanec podepisuje pracovní smlouvu na odpracování určitého počtu hodin za rok.

Sdílení pracovního místa

Sdílení pracovního místa znamená, že se doslova u jednoho pracovního stolu střídá více zaměstnanců.

Flexibilní formy zaměstnání

Dále může být flexibilita na trhu práce spojena s různými formami pracovních podmínek (zaměstnání).

Mezi nejznámější a zároveň nejvyužívanější řadíme

  • samostatnou výdělečnou činnost,
  • dočasné formy zaměstnání.

Nejčastěji jsou definovány jako pracovní poměr na dobu určitou a řadí se sem krátkodobé, příležitostní a sezónní práce.

V poslední době se vedle nich začínají prosazovat a rozvíjet novější, zatím méně uplatňované formy flexibilních zaměstnání

  • práce doma částečně nebo úplně (tzv. homeworking), jsou to domácí pracovníci charakterizováni jako zaměstnanci, kteří „nepracují“ na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují.
  • práce na zavolání (tzv. call on working),
  • střídání pracovního místa,
  • teleworking, mezi příklady typických činností a profesí, které jsou vhodné pro telework, nepochybně patří následující: překlady, výzkumné a vývojové práce, poradenská činnost, zpracování různých analýz a projektů, práce obchodních zástupců, auditorů a novinářů, servis horkých linek, účetnictví, konstrukční a návrhářské práce, kalkulace, zpracování objednávek, fakturace a statistika, korektury, vědecké a literární aktivity, redakční práce, informatické služby, grafické práce, manažerská práce. Samostatnou kapitolou jsou pak pracovní činnosti související bezprostředně s počítači a internetem – např. programátorské práce, počítačové zpracování informací, tvorba či správa databází, webdesign, atd,
  • zaměstnávání prostřednictvím zprostředkovatelských agentur (anglicky subcontracting).

Za hlavní příčiny růstu flexibilních forem zaměstnání v posledních desetiletích se považuje změněná situace na trhu práce (růst nezaměstnanosti a růst zaměstnanosti žen) a potřeba větší flexibility ze strany zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců.

Jedním z cílů je najít takovou formu zaměstnání, která umožňuje lépe sladit profesní život s péči o rodinu, případně s potřebou (a nutností) celoživotního vzdělávání.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Honzík Práce nez pevně stanovené pracovní doby nemusí vyhovovat každému, někdo prostě vyžaduje nějaká pravidla, podle kterých se řídit. Pokud váháte nad takovouto prací, tak zkuste některý z online osobnostních testů, např. na airjobs.cz je dobrý test
16.1.2017 14:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.