Jak vytvářet firemní kulturu

Firemní kultura je pro větší firmy nezbytností. Jak ale firemní kulturu vytvářet? To se dozvíte na následujících řádcích.

 

 

Jak vytvářet firemní kulturu

Firemní kulturu je nejlepší tvořit „odshora“, tzn. směrem od vedení firmy k jednotlivým zaměstnancům, protože jedině tak můžeme firemní kulturu řídit a nebude vznikat neorganizovaně a samovolně z iniciativy zaměstnanců nebo nižších manažerů.

Abyste mohli začít firemní kulturu vůbec tvořit, musíte mít nějakou strategii a poslání, protože právě poslání, hodnoty a vize vaší společnosti jsou tím, co firemní kulturu do značné míry předurčuje.

Pozor na přílišnou svobodu zaměstnanců v rámci firemní kultury

Problémem, na který můžete při vytváření firemní kultury narazit, může být fakt, že když firemní kulturu definujete odshora, tak byste ji odshora měli také začít naplňovat, což znamená, že každý jeden manažer na libovolné úrovni managementu ji musí 100% přijmout za svou a 100% ji aplikovat při své vlastní práci. Stačí totiž jedno vybočení z firemní kultury ze strany managementu a zaměstnanci o ní začnou pochybovat. A když začnou pochybovat, přestanou se držet postupů přivedených shora a začnou si vytvářet postupy a přístupy vlastní, které už management společnosti nemůže dost dobře řídit ani definovat.

Definujte ve firemní kultuře pracovní postupy

Posledním krokem pro vytvoření firemní kultury proto musí být definice samotných nařízení a ještě lépe doporučení, jak provádět běžné firemní procesy, které by měly plně reflektovat právě uznávané firemní hodnoty a poslání firmy. Nanejvýš vhodné je vymezit i přesné postupy pro všechny nestandardní situace, ať již ve vztazích mezi zaměstnanci anebo ve vztahu k zákazníkům či obchodním partnerům. Čím menší firma jste, tím je takových nestandardních situací méně a tím snáz se vám bude firemní kultura budovat.

Zajímejte se o to, jak se firemní kultura dodržuje

Dalším důležitým prvkem při snaze o vytvoření firemní kultury je pak důraz na zpětnou vazbu. Je totiž téměř jisté, že do požadovaného stavu se nikdy úplně nedostanete, protože – jak bylo řečeno v úvodu – firemní kulturu vytvářejí i zaměstnanci sami (změnit jednání lidí a jejich přirozenost od základů se nedá a ani by to nemělo být cílem). V lepším případě zaměstnanci rozšíří firemní kulturu pozitivním směrem – např. společnými výlety a podobnými teambuildingovými aktivitami, které podporují zavedenou firemní kulturu a ze kterých firma ve výsledku profituje. V horším případě to může dopadnout i tak, že zaměstnanci některé ze zamýšlených pravidel a postupů prostě nebudou respektovat nebo budou dělat pravý opak, než se od nich očekává.

Je však třeba si uvědomit, že v každé firmě, pokud má větší počet zaměstnanců, bude vždy docházet k jednání, které se od nastolené firemní kultury v některém směru a více či méně odchyluje. A je jen na vás, do jaké míry si přejete mít možnost to, co se děje u vás ve firmě na úrovni mezilidských vztahů ovlivňovat a definovat a do jaké míry vám vyhovuje situace, kam tato oblast samovolně, tj. z iniciativy zaměstnanců, dospěla.

A tím se vlastně dostáváme k vůbec nejkratší a nejsrozumitelnější definici firemní kulturyfiremní kultura je totiž de facto jen popisem úrovně mezilidských vztahů nebo atmosféry ve firmě.

Práce s firemní kulturou znamená vystavět prostřednictvím lidí takový most, který optimálně přenese vizi, motivaci a vzorce chování na pracovníky první linie, a to tak, jakoby tam vrcholový manažer stál sám.

 

Autor článku: Bc. Ilona Bartovská,  konzultant a lektor v oblasti lidských zdrojů, www.e-personalista.cz – redakčně upraveno.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.