Kontrola plnění pracovních povinností zaměstnanců

Nový zákoník práce, který vstoupil v účinnost na začátku roku 2007, se přímo zabývá možností kontroly zaměstnanců při práci. Základní povinností zaměstnance je využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonání uložené práce, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly a řádně hospodařit s prostředky, které mu svěřil zaměstnavatel. Často se ale setkáváme se zaměstnanci, kteří v pracovní době brouzdají po internetu či komunikují se známými přes ICQ či Skype. Pro takové případy zde existuje možnost účinné kontroly plnění svěřených pracovních povinností.

Kontrola zaměstnanců

Podle zákoníku práce zaměstnanec nesmí užívat pro svou osobní potřebu počítač a telefon (případně další výrobní a pracovní prostředky jemu svěřené) bez souhlasu zaměstnavatele. Ten je pak ze zákona oprávněn dodržování tohoto zákazu kontrolovat přiměřeným způsobem.

Přiměřený způsob kontroly

Přiměřený způsob kontroly se považuje kontrola, která se zaměřuje na to, zda zaměstnanec plní všechny stanovené pracovní úkoly řádně a včas. To by mělo být základní hledisko. Proto by měl zaměstnavatelzaměstnance především dostatečně pracovně vytížit, aby neměl čas na vedlejší činnosti.

Zaměstnavatel ale nesmí při kontrole narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách. Tím se myslí otevřené a skryté sledování, odposlech a záznam jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Pokud je tato kontrola na pracovišti zavedená, musí být o ní zaměstnanec informován.

Dovolené a nedovolené způsoby kontroly

Kde jsou hranice přiměřené a nepřiměřené kontroly lze těžko přesně určit. Rozhodující slovo v této oblasti bude mít vždy pro konkrétní případ stanovisko soudu. Protože „přiměřená“ kontrola se dá v jednotlivých případech vyložit různě, záleží vždy na okolnostech.

Obecně se za přiměřené považuje kontrola doby strávené na internetu, místo pohybu a činnosti na počítači, čísla příchozích nebo odchozích hovorů i faxových spojení, obsah paměti svěřeného počítače a externích nosičů dat, obsah firemní e-mailové schránky.

Naopak za nepřiměřené a tedy nepřípustné se obvykle označuje sledování obsahu chatu na ICQ či Skypu, sledování soukromé e-mailové korespondence v soukromé e-mailové schránce. Také sledování zaměstnanců kamerami se považuje za překročení přípustné meze, mimo případy, kdy je to nutné z povahy vykonávané práce (monitorované prodejny apod.).

Zaměstnanec musí být o monitoringu informován

Zákon s určitými způsoby monitoringu zaměstnance spojuje povinnost jej předem informovat, když říká: "Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění".

Jedná se o tyto kontrolní mechanismy: otevřené nebo skryté sledování, odposlech a záznam telefonických hovorů, kontrola elektronické pošty nebo kontrola listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Závažný důvod je dán např. v případě, že zaměstnanec disponuje finančními prostředky zaměstnavatele nebo má přístup k obchodnímu tajemství apod.

Zaměstnavatel je povinen informovat o tom, že bude osobně na počítači svěřeném zaměstnanci či vzdáleným přístupem kontrolovat firemní e-mailovou poštu zaměstnance, a také v jakém rozsahu.

 

Kontrola e-mailové schránky

Zákon hovoří o tom, že musí být dán "závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele", ale pokud komunikace s klienty a zákazníky, obchodními partnery probíhá e-mailovou formou, pak musí mít zaměstnavatel vždy přístup do firemní e-mailové schránky všech zaměstnanců.

U soukromé schránky by mohl zaměstnavatel zjišťovat pouze, jak dlouho se v této schránce zaměstnanec zdržel, nikdy její obsah.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Vektor Ja také přemyslím o monitoringu, ale nevím co výbrat. obyčejnou kameru na zed' nebo nějakou malou v podobě propisky či něčého podobného
18.12.2016 17:56 | Odpovědět
hanamana já scoje zaměstance kontoroluju, aoni o tom vědí, však to přesně nevidí
já to nevnímám jako něco, co by se nemělo dělat
15.12.2016 00:55 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.