Kontrola plnění pracovních povinností zaměstnanců

Nový zákoník práce, který vstoupil v účinnost na začátku roku 2007, se přímo zabývá možností kontroly zaměstnanců při práci. Základní povinností zaměstnance je využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonání uložené práce, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly a řádně hospodařit s prostředky, které mu svěřil zaměstnavatel. Často se ale setkáváme se zaměstnanci, kteří v pracovní době brouzdají po internetu či komunikují se známými přes ICQ či Skype. Pro takové případy zde existuje možnost účinné kontroly plnění svěřených pracovních povinností.

Tresty pro zaměstnavatele

Pokud zaměstnavatel neoprávněně kontroluje zaměstnance, zaměstnanec se v takovém případě může bránit tím, že upozorní zaměstnavatele na protizákonný postup. Dále se pak může domáhat podle zákoníku práce náhrady škody. Každopádně prokazování škody vzniklé v důsledku neoprávněného monitoringu nebude jednoduché.

Při porušení pracovněprávních předpisů hrozí zaměstnavateli uložení pokuty oblastním inspektorátem práce. V krajním případě může úmyslné jednání zaměstnavatele sledujícího soukromou e-mailovou korespondenci v soukromé e-mailové schránce zaměstnance dokonce znamenat hrozbu trestního stíhání pro porušování tajemství dopravovaných zpráv.

 

Tresty pro zaměstnance

Pokud zaměstnanec tráví čas na internetu či chatuje, může být postižen několika druhy trestů. Záleží na závažnosti přestupku. Ze strany zaměstnavatele by mělo přijít nejprve slovní upozornění zaměstnance na porušování pracovních povinností a případně snížení odměn. V závažných případech pak může následovat písemné upozornění na porušování povinností a možnost výpovědi, eventuálně okamžité zrušení pracovního poměru.

Okamžité zrušení pracovního poměru by však mělo být podloženo dlouhodobým trávením pracovní doby soukromými aktivitami zaměstnance nebo vznikem závažné škody zaměstnavateli (např. nesplnění důležitého pracovního úkolu v důsledku surfování a vznik přímé škody zaměstnavateli - povinnost hradit smluvní pokutu zákazníkovi v důsledku porušení povinností z obchodní smlouvy).

Pracovní řád

Ve většině případů zaměstnanci používající při práci internet mají osobní potřebu nahlédnout např. do své e-mailové schránky nebo zjistit si nezbytné informace. Je tedy na zaměstnavateli, do jaké míry umožní svým zaměstnancům přístup na internet k uspokojení osobních potřeb.

Souhlas zaměstnavatele k tomuto sice postačí ústní, lze však doporučit, aby, pokud zaměstnavatel chce projevit svou benevolenci, do pracovního řádu či smlouvy zakomponoval pravidla užívání internetu.

Závěrem o kontrole zamětnanců

Kontrola činnosti zaměstnance na pracovišti je důležitá, nicméně neměla by znamenat vytvoření atmosféry strachu z toho, že zaměstnanec při řádném plnění svých pracovních úkolů se bude obávat i krátkého přístupu na internet za účelem zjištění předpovědi počasí nebo autobusového spojení ze zaměstnání domů. Je proto vhodné, aby zaměstnavatel předem upozornil zaměstnance na monitorování přístupu na internet a současně dovolil zaměstnanci krátký přístup na internet za předpokladu, že plní své pracovní povinnosti.

Zdroj: JUDr. Jansa Lukáš, Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář

Diskuze k článku

Přidat komentář
Vektor Ja také přemyslím o monitoringu, ale nevím co výbrat. obyčejnou kameru na zed' nebo nějakou malou v podobě propisky či něčého podobného
18.12.2016 17:56 | Odpovědět
hanamana já scoje zaměstance kontoroluju, aoni o tom vědí, však to přesně nevidí
já to nevnímám jako něco, co by se nemělo dělat
15.12.2016 00:55 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.